Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „Elhallgatott történelem” címmel nyílt pályázatot hirdet a „Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan.

A kiírás célja az Emlékév témájában eddig elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése a tudományos közélettel, valamint a társadalom szélesebb rétegeivel nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi konferenciák megvalósításán keresztül, valamint a hadifoglyok és civil elhurcoltak összegyűjtésére létrehozott gyűjtőtáborok helyszíneire, emlékhelyekre szervezett emlék utak támogatása, megemlékezés az elhurcoltakról.

Pályázók köre:

 alapítvány
 alapítványi fenntartású intézmény
 állami fenntartású felsőoktatási intézmény
 Bp. Főváros Önkormányzata
 egyéb fenntartású intézmény
 egyéni vállalkozó
 egyesület
 egyház, egyházi szervezet (pl. parókia)
 egyházi fenntartású intézmény
 felsőoktatási intézmények
 Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
 gazdasági társaság
 helyi önkormányzatok
 helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai
 kerületi önkormányzat
 kistérségi fenntartású intézmény
 közalapítvány
 köznevelési intézmények
 központi költségvetési szerv (pl. ÁNTSZ)
 köztestület (pl. MTA)
 kutatóintézetek
 külföldi jogi személy
 magyarországi és határon túli civil szervezetek
 megyei önkormányzat
 megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
 nonprofit betéti társaság
 nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 nonprofit közkereseti társaság
 nonprofit részvénytársaság
 országos nemzetiségi önkormányzat
 önkormányzati fenntartású intézmény
 személyek egyéb közössége
 települési önkormányzat
 települési- és területi nemzetiségi önkormányzat
 természetes személy
 tudományos, kulturális, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézmények (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények, levéltárak)

Támogatható tevékenységek:

Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévéhez kapcsolódóan a témában megvalósított:
 országos és/vagy nemzetközi konferenciák szervezése és lebonyolítása: legalább 100 fő részvételével.
 helyi konferenciák szervezése és lebonyolítása: legalább 50 fő részvételével.
 megemlékezések, rendhagyó történelemórák szervezése
 emlékmenetek, emlékzarándoklatok, kegyeleti és tanulmányutak szervezése: egykori gyűjtőhelyek helyszíneinek, emlékhelyeknek a felkeresése.
 oktatási projektek megvalósítása
 történészek, múzeumpedagógusok továbbképzése az emlékév témájában.
 regionális és helytörténeti kutatások

Benyújtandó:
a projekt részletes terve (amely tartalmazza a rendezvény vagy emlékút forgatókönyvét, a résztvevők számát, a felkért előadókat, a projekt kommunikációs tervét stb.), a megemlékezés terve, az oktatási projekt vagy továbbképzés vagy kutatás terve, a felkért szakértőket, a felhasználni tervezett oktatási anyagokat, valamint részletes költségterv – a kiírásban meghatározott módon.

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 185.000.000 Ft.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa: 100.000 Ft; az elnyerhető támogatás mértékének felső határa: 5.000.000 Ft, melyhez saját forrás biztosítása nem szükséges. A teljes támogatási intenzitás maximuma 100%.

Benyújtási határidők (szakaszos):
• 2016. január 22.
• 2016. február 22.
• 2016. március 22.

A pályázat elektronikus úton nyújtható be az alábbi felületen: https://eptk.fair.gov.hu

(forrás: emet.gov.hu)