Márciusban kell benyújtani a kérelmeket az amerikai szőlőkabóca ellenei megelőzési védekezéshez igénybe vehető támogatás.

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához növényegészségügyi megelőzés, illetve felszámolás elvégzéshez.

Az intézkedés célja: a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés.

Amennyiben a szőlőtermelők a fitoplazma fertőzés kialakulásának megelőzése érdekében nem ún. körülhatárolt területen belül (ahol kötelező a védekezés) végeznek növényvédőszeres kezelést és növényegészségügyi megelőzési támogatást kívánnak igénybe venni, a növényvédőszer beszerzése előtt megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet kell benyújtaniuk. A kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) 2016. március 1. és március 31. közötti időszakban lehet benyújtani a 12/2016. (II. 24.) MVH Közleményben rendszeresített nyomtatványon.

Az MVH befogadási nyilatkozatban értesíti az ügyfeleket, amennyiben a kérelem megfelel az eljárás lefolytatásához szükséges, jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményeknek.
Növényegészségügyi megelőzés esetében a támogatási kérelem benyújtásának előfeltétele a befogadott megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem megléte!
A később benyújtandó támogatási kérelem kapcsán az MVH önálló közleményt jelentet majd meg.

Az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszer kiválasztása kapcsán fokozottan felhívják továbbá az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programban is részt vevő szőlőtermelők figyelmét a programban meghatározott kötelezettségek betartására.

(forrás: mvh.gov.hu)