A Heves Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére.

A támogatás célja:
A Heves megyében, legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A pályázaton részt vehet, aki
1.a pályázat benyújtását megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs járadékban rehabilitációs ellátásban részesül és
2.önmaga foglalkoztatását

a)egyéni vállalkozás keretében, vagy
b)új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében – a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban személyesen közreműködő tagjaként, (több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai) vagy
c)társas vállalkozáshoz (amely az alábbi feltételeknek megfelel) való csatlakozással, a társaság tevékenységében – a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, munkaviszonyon kívüli jogviszonyban személyesen közreműködő tagjaként
– A társas vállalkozás legalább egy naptári éve, azaz 2015. január 1-jétől működő,
– 2015. évben nem veszteséges
– csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy adósságrendezési eljárás alatt nem álló,
– lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező
– a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6.§-ában meghatározott (2015. december 31-ei fordulónap szerinti mérlegadatok alapján) nehéz helyzetben lévő társaságnak nem minősülő
– az Áht. 50.§ (2) bekezdésében meghatározott átlátható szervezetnek minősülő
– köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén az Áht. 50.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, az abban meghatározott közzététel kötelezettségének eleget tevő
– megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
d)a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként (a mezőgazdasági őstermelői igazolvány és adószám a támogató döntés közlését követő kiváltásával) biztosítja és

3.rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a pályázati adatlapon meghatározott tartalmú) költségtervvel.

A 2016. évben rendelkezésre álló forrás összege: Heves megyében 62 millió Ft.

Vissza nem térítendő tőkejuttatás (a továbbiakban: tőkejuttatás) minimum 500 ezer Ft, de legfeljebb 3 millió Ft-ig igényelhető, illetve állapítható meg.
Ezzel a támogatással együttesen kérelmezhető legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vállalkozóvá válás (vissza nem térítendő) támogatás. Együttes igénylés esetén a pályázatot és a kérelmet a szükséges mellékletekkel felszerelve, külön-külön lefűzve a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához egyidejűleg kell benyújtani.

A pályázat benyújtható 2016. február 1-től folyamatosan, de legkésőbb 2016. október 28-án 14 óráig.

(forrás: Heves Megyei Kormányhivatal)