A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tudományos kutatások támogatásra kiírt pályázatot hirdet.

A Reformáció Emlékbizottság – célkitűzései teljesülése érdekében – támogatja tudományos kutatások végzését és a tudományok művelését. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban tudományos jellegű és igényű projektek támogatására a reformációhoz kapcsolódó témákban.

A Reformáció Emlékbizottság – célkitűzései teljesülése érdekében – támogatja tudományos kutatások végzését és a tudományok művelését.

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban tudományos jellegű és igényű projektek támogatására a reformációhoz kapcsolódó témákban (a reformáció történelmi, egyháztörténeti, társadalmi, politikai, kulturális, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, jogi, antropológiai stb. vonatkozásai, illetve hatástörténete a 16. századtól napjainkig).
Pályázat benyújtására jogosultak köre Pályázatot nyújthat be az a természetes személy, aki:

  • magyar állampolgár vagy szomszédos országok magyar nemzetiségű állampolgára
  • és doktori fokozattal vagy folyamatban levő fokozatszerzési eljárással rendelkezik, vagy akkreditált doktori képzés jelenlegi vagy abszolutóriumot szerzett hallgatója, és
  • kutatásait felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben vagy egyéb tudományos kutatóhelyen kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

Támogatható tevékenységek: A reformációhoz kapcsolódó tudományos publikáció(k) elkészítése és megjelentetése vagy közlésre való benyújtása a támogatási időszakon belül. A tudományos publikációba beleértendő a források kritikai, illetve jegyzetelt kiadásának elkészítése, valamint idegen nyelvű források magyarra fordítása.

A támogatott projektnek a 2016. január 1. – 2016. december 31. közötti időszakban kell megvalósulnia.

A pályázathoz szükséges forrást, összesen 6 000 000 Ft-ot a Támogató Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. EMMI fejezet 20/55/22 számú „Reformáció 4 Emlékbizottság programjainak támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 347284) terhére biztosít.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 400 000 forint. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A pályázat postára adásának határideje: 2016. április 1.

(forrás: emet.gov.hu)