Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a „Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása” program keretében az együttműködő cégeknél, vállalatoknál nagyobb létszámú bővítésben érintettek számára szervezett hatósági képzés lefolytatására vonatkozóan ajánlattételi felhívást hirdet meg.

Az ajánlattételi felhívás során a „Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása” programban az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal együttműködő cégeknél,vállalatoknál nagyobb létszámú bővítésben érintettek számára szervezett hatósági képzéslefolytatására lehet ajánlatot benyújtani.

Az ajánlattételi kiírásra azon képző intézmények jelentkezhetnek, melyek a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet szerinti a közúti járművezetők képzésére vonatkozóan engedéllyel rendelkeznek és a képzések lefolytatására – korábbi megrendelőik által kiadott – referenciákkal rendelkeznek. Az ajánlattevő intézmények ajánlataik benyújtása és azok kedvező elbírálása után nyertes intézményként képzési programjaikkal a szolgáltatói kör tagjai lesznek. A Képző Intézménynek alkalmasnak kell lennie arra és vállalnia kell, hogy egy időben akár több képzést is lebonyolít.

A program időtartama: 2015. október 23. – 2017. február 28., amely időtartam tartalmazza a beérkezett ajánlatok feldolgozását, a szintfelmérés, az alkalmassági vizsgálatok, a képzés és a vizsgák lebonyolításának időszakát (beleértve az esetleges további javító-, pótló vizsgákat), valamint a képzés zárását követő záró tanulmány, és a záró támogatási összeg kifizetéséhez szükséges számlák benyújtását az OFA NKft. részére.

Jelen ajánlattételi felhívás keretében a támogatott képzéseknek Budapesten, Pest megyében kell megvalósulniuk. Az ajánlattevő nem köteles minden képzési helyszínre vonatkozóan ajánlattételt benyújtani, azonban a bírálatnál előnyt jelent, ha minden helyszínre vonatkozóan nyújt be ajánlatot.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2015. október 22. 10:00.

(forrás: http://www.ofa.hu/)