A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli 9,5 millió eurós támogatási keretösszeg mintegy 2,97 milliárd forinttal emelkedik 2016-ban.

Derült ki Magyar Közlönyben megjelentekből.

A rendelet szerinti az a tejtermelő jogosult hozzájárulásra, aki beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezett a 2014-2015-ös kvótaévben. A támogatás mértékét a tejtermelő saját gazdaságában a 2014-2015-ös kvótaévben megtermelt és ténylegesen értékesített tej mennyisége alapján állapítják meg.

Külön-külön kerül elszámolásra a támogatás alapját képező tejmennyiség kvótatípusonként. Felvásárlónak történt beszállítás esetén az alkalmazott zsírkorrekció utáni érték, közvetlen értékesítés esetén az értékesített folyadéktej és az értékesített tejtermékek folyadéktejre átszámított egyenértékének összesített mennyisége vehető figyelembe.

A támogatási kérelem nyomtatványát 2016. január 31-éig megküldi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a tejtermelő részére, a hivatal döntést hoz és 2016. június 30-ig intézkedik a támogatási összeg kifizetéséről.

Ugyanakkor a kérelmezőnek rendelkeznie kell az igényelt támogatás alapját képező tej mennyiségének megállapítására alkalmas pénzforgalmi bizonylatokkal vagy nyilvántartással.

(forrás: profitline.hu, MTI)