A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Innovációs voucher” című (GINOP-2.1.4-15 kódszámú) felhívás.

A Felhívás célja egyrészt a mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba, másrészt a voucher segítségével igénybe vett K+F+I szolgáltatások révén a vállalkozások K+F+I tevékenységének intenzitása fokozódjék.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás
a) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele tevékenységKülső szakértő szervezet által nyújtott innovációs tanácsadás és kutatás-fejlesztési és innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek, rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatást igénylőnek a kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft.  A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-1000 db.
Amennyiben a GINOP-2.1.4 konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2018. március 20-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)