44/2016. (IV. 28.) számú MVH közlemény a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2016. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről.

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet értelmében a növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igényléséhez a szőlőtermelő, és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés támogatási kérelmet nyújthat be, amely alapján a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe.

A támogatási kérelmet a szőlő tárgyévi növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb 2016. augusztus 15-ig kell benyújtani.

Részletek: https://www.mvh.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/44-2016-iv-28-szamu-mvh-kozlemeny

(forrás: mvh.gov.hu)