Az Európa a polgárokért programban hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjei számára.

Milyen projekteket támogat?

• A hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek projektjeit támogatja a program.
• A több testvérvárosi kapcsolat révén létrejött hálózatokban rejlő lehetőségeket fel kell használni a települések közötti tematikus és hosszan tartó együttműködés kialakítására

A program célja:

• együttműködések tartósabbá tétele
• jó gyakorlatok cseréje
• elsőbbséget élveznek az éves prioritási témákra koncentráló hálózatok

A jó projektek kritériumai:

• közös érdekű téma / témák köré szervezett tevékenységek – a program célkitűzéseivel vagy éves prioritásaival összefüggésben
• meghatározott célcsoportok megnevezése
• az adott témával aktívan foglalkozó közösségi tagok bevonása (szakértők, helyi szövetségek, polgárok, polgári csoportok)
• számukra a témák különös jelentőségűek legyenek
• az érintett témákban és közös érdekű kérdésekben alapul szolgálnak a résztvevő települések közötti jövőben kezdeményezésekhez és intézkedésekhez

Pályázók:

• városok / települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai;
• más szintű helyi/regionális hatóságok;
• helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei;
• helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek

Partnerek:

• városok / települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai;
• más szintű helyi/regionális hatóságok;
• helyi önkormányzatok szövetségei/egyesületei;
• helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek
• nonprofit civil társadalmi szervezetek

A projektben legalább négy támogatható ország településeinek kell részt vennie, amelyek közül legalább egy uniós tagállam. A projektben legalább 30% meghívott résztvevőnek kell szerepelnie. A meghívott résztvevők a támogatható partner(ek) által delegált nemzetközi résztvevők.

A maximális támogatási összeg projektenként: 150 000 EUR.

A tevékenységeket a támogatható országok valamelyikében kell megrendezni. Projektenként legalább négy eseményt kell megtervezni. A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak során meg kell kezdeni – az adott pályázat beadási határidejétől függően A projekt maximális időtartama: 24 hónap.

Benyújtási határidő: március 1. A tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük: a határidővel megegyező év július 1-je és december 31-e között

Benyújtási határidő: szeptember 1. A tevékenységeknek kötelezően meg kell kezdődniük:  a határidőt követő év január 1-je és június 30-a között

(forrás: http://tpf.hu/)