Elfogadta a kormány a részére bemutatott Balaton Területfejlesztési Koncepciót (2014–2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Programot.

A kormány elfogadta a részére bemutatott Balaton Területfejlesztési Koncepciót (2014–2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Programot, amelyek célja a  Balaton térségének természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális környezetet egyaránt érintő,az  ökológiai egyensúly fenntartásával történő komplex fejlesztése, a  hosszú távú térségfejlesztés feltételeinek megteremtése, és elrendeli azoknak a http://regionalispolitika.kormany.hu honlapon való közzétételét.

A Kormány 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozatban tájékoztat a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014–2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014–2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról.

A kormány egyetért és elfogadja a  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései tekintetében a  következő stratégiai fejlesztési irányokat:

a) turisztikai fejlesztések,
b) gazdaság és innováció,
c) egészséges Balaton termékek,
d) vízminőség és biztonság,
e) közlekedés,
f ) területfejlesztés,
g) humánerőforrás fejlesztések;
 

A balatoni fejlesztések és a fejlesztések forrását a táblázat foglalja össze:

(forrás: Magyar Közlöny)