A Magyar Közlöny 49. számában jelent meg az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló rendelet.

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló rendelettel lehetővé tette, hogy az állattartók érdekei még hatékonyabban érvényesülhessenek.

Módosul a baromfi, a sertés, és a koca állatjóléti rendelet. A jelenlegi, uniós szabályok változásán alapuló módosítások értelmében az állattartóknak továbbra is meg kell becsülniük a kérelmükben a támogatási összeget, amelyet igénybe kívánnak venni az adott támogatási évben, de Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) döntésében a csak a támogatható állatlétszámról és nem az éves támogatási összegről fog rendelkezni. Ezáltal továbbra is biztosítható az, hogy az állatjóléti kötelezettségekből eredő valós többletköltségek teljesítése után vegyék igénybe a támogatást az állattartók a negyedévente benyújtott kifizetési kérelmekkel.

Továbbá valamennyi állatjóléti támogatási programot érintő jelentős módosítás, hogy az állattartóknak ezentúl a támogatás igénybevételéhez szükséges dokumentumok eredeti példányát kell az MVH részére csatolniuk annak érdekében, hogy teljes bizonyossággal megállapíthatók legyenek a támogatási jogosultságok.

Emellett az FM meghirdeti a minőségi pontytenyésztés és a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának 2016. évi támogatási keretösszegét. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatás 2016. évi keretösszege 95 millió forint. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása 100 millió forint.

Módosult a SAPS – átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) rendelet, aminek köszönhetően a tejtermelők összesen 11 milliárd forint előrehozott ÁNT részfizetésben részesülnek.  A SAPS-ra a rendelet hatályba lépésétől 2016. május 17-ig nyújthatják be szankciómentesen a támogatási kérelmüket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a mezőgazdasági termelők.

Az állatalapú, termeléshez kötött ÁNT támogatásokhoz a kérelmet a rendeletben meghatározott időszakban, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz, míg a többi jogcím esetében vagy az egységes kérelem alapján, vagy pedig SAPS igénylése mellett lehet a támogatást bázisalapon igénybe venni.
A gazdák valamennyi területalapú és egyéb közvetlen támogatási igényüket elektronikus úton – ügyfélkapun keresztül – egyszerre nyújthatják be a külön rendeletben megjelenő egységes kérelem szabályai szerint.

A módosítás fontos eleme, hogy tartalmazza a tej ÁNT részfizetését. Az egy bázisjogosultságra jutó részfizetés összege 5,90 forint. A részfizetés a termelők 2016-ban rendelkezésére álló – az MVH nyilvántartásában szereplő – egyéni történelmi bázisa alapján történik. A kifizetés elengedhetetlen feltétele, hogy 2016. május 17-ig egységes kérelem keretében egységes területalapú támogatási kérelmet kell beadni. Kifizetésben az részesül, aki a 2016-ban és az azt közvetlenül megelőző két évben saját maga, jogelődje vagy örökhagyója folyamatosan rendelkezett tej történelmi bázisjogosultsággal, és arra vonatkozóan a 2016. támogatási évet megelőző két évben támogatásban részesült, 2016-ban is állattartó, továbbá a részfizetésre való igényéről nem mond le.

A tej ÁNT részfizetés bevezetésével összefüggésben módosult a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet is. A módosítás értelmében a tej átmeneti nemzeti támogatás esetében a történelmi bázis elidegenítésére, átírására vonatkozó kérelem ez év szeptember 30-a helyett 2016. április 30-ig nyújtható be az MVH-hoz. Erre a módosításra azért van szükség, hogy a nehéz helyzetben lévő tejágazat megsegítését szolgáló 2016. évi történelmi bázis alapú tej átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) részfizetése már májusban megkezdődhessen.

A 2015. évi ÁNT mérték rendelet (61/2015. (X. 12.) FM rendelet) módosítása ugyancsak a nehéz helyzetben lévő tejtermelők részére nyújt további segítséget azzal, hogy a 2015. évi átmeneti nemzeti támogatás eredetileg meghirdetett összegét megemeli, és 6,51 Ft/bázisjogosultság helyett 6,78 Ft/ bázisjogosultság kifizetését teszi lehetővé.

(forrás: kormany.hu, Földművelésügyi Minisztérium Sajtóirodája)