A Miniszterelnökség által kiadott rendeletmódosítás a kertészeti gépek, valamint a tanyabuszok beszerzésére, illetve egyes LEADER fejlesztéseket megvalósító ügyfeleknek kedvez.

A projektek megvalósítási határidői kitolódnak. Több idő jut a megvalósításra.

Az ügyfelek kifizetési kérelemének benyújtási időszaka meghosszabbodott azon településeken, ahol integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítására nyílt lehetőség. A  Magyar Közlöny 2015. július 22-i, 107. számában jelentek meg a  Darányi Ignác Terv – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes jogcímrendeleteire vonatkozó módosítások.

A kertészeti gépek beszerzésére vonatkozó pályázat kapcsán jelentős mennyiségű kérelem érkezett be.  A kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében energiahatékony, új kertészeti gépek beszerzésére kaphatnak támogatást a pályázók. A rendeletmódosítás több időt hagy a nyertes projektek megvalósítására is. Egységesen 2015. október 15. napjára módosul a 2015. szeptember 21-ig tartó megvalósítási határidő és a 2015. október 5-ig tartó kifizetési kérelem benyújtási határidő.

Új gépjárművek és ahhoz kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzése nyújt lehetőséget a  vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körének fejlesztését és bővítését megcélzó, úgynevezett „tanyabusz pályázat. A pályázatokat 2015. május 7-től kezdődően lehetett benyújtani, majd már a megvalósítás zajlik a támogatási határozatok kézhezvétele után. Két héttel kitolódik a megvalósítás határideje a rendeletmódosításnak köszönhetően, így  a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjához, 2015. október 30.-hoz igazodik.

Az integrált közösségi és szolgáltató terek feladata, hogy az alacsony lélekszámú településeken információban és közösségi szolgáltatásokban gazdag programokat nyújtsanak. Évente több időszakot határoz meg a rendelet a kifizetési kérelem benyújtására. Kitolódik 2015. augusztus 31-ig a most esedékes, 2015. július 1-től benyújtható kérelmek leadásának határideje. Így pályázóknak közel egy hónappal több idejük van arra, hogy postai úton benyújtsák kifizetési kérelmüket. Emellett 2015. augusztus 31-re módosult a megvalósítási határidő a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kapcsolódó intézkedés utolsó két támogatási körében megvalósuló fejlesztések esetében is.

A fejlesztések megvalósítási határideje több LEADER támogatási jogcímben is módosult. A 34/2015 (VII. 22) MvM rendelet értelmében a LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatásokból megvalósuló fejlesztések, illetve a térségek közötti és nemzetközi együttműködésekre vonatkozó projektek határidejét egységesítette 2015. augusztus 31-re.
Már eddig is több körben döntött agrár-vidékfejlesztési jogcímrendeletek módosításáról a Miniszterelnökség. Ezek egyértelmű szándéka az ügyfelek támogatása, a fejlesztések lehető legnagyobb arányú befejezésének elősegítése. Az intézkedések emellett hozzájárulnak a 2007-2013 közötti programozási ciklusban lekötött, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kifizetett pénzösszegek felhasználásának maximalizálásához is.

(forrás: kormany.hu, Miniszterelnökség)