A Magyar Közlöny mai számában tette közzé a Kormány 1489/2015. (VII. 21.) Korm. határozatát az uniós pályázatokból visszamaradt, vissza nem térítendő források pénzügyi eszközzé alakításáról.

A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, mint szakpolitikai felelőseket, hogy azonnali határidővel dolgozzák ki a 2007–2013 közötti programozási időszak irányításuk alá tartozó operatív programjainak módosítását annak érdekében, hogy az érintett programok tartalmazzák a vissza nem térítendő támogatások pénzügyi eszközzé alakításának lehetőséget, és a módosításokat tartalmazó előterjesztéseket terjesszek a Kormány elé.

Valamint arra is felhívja a Kormány a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét azonnali határidővel, hogy határozzák meg a 2007–2013 közötti programozási időszakra nézve az irányításuk alá tartozó operatív programokban a pénzügyi eszközök lehetséges alkalmazási területét és összegét, és az erre vonatkozó összegyűjtött adatokat továbbítsak a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére.

A Miniszterelnökséget vezető minisztert pedig felhívja a Kormány, hogy 2015. augusztus 31-i határidővel a nemzeti fejlesztési miniszterre és az emberi erőforrások miniszterére vonatkozó utóbbi felhívás alapján összegyűjtött adatok beérkezését követően az érintett projektek pénzügyi eszközből történő finanszírozhatóságát vizsgálja meg, és a szükséges előzetes egyeztetéseket folytassa le az Európai Bizottsággal.

A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az egyeztetések eredményétől függően, terjessze a Kormány elé az uniós pályázatokból visszamaradt, vissza nem terítendő források pénzügyi eszközzé alakításának további feladataihoz szükséges kormányzati intézkedéseket meghatározó előterjesztéseket 2015. szeptember 30-ig.

(forrás: Magyar Közlöny 2015. évi 106. szám)