A Veszprém Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 17. §, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. § alapján pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra.

A támogatás célja: A Veszprém megyében legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A támogatás forrása: a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete.

A támogatás formája: 3 millió forintig terjedő tőkejuttatás, amelyből legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő, és 1 millió forint visszatérítendő kamatmentes támogatásként igényelhető. Ettől eltérő támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő támogatás maximum kétharmad része lehet az igényelt teljes támogatási összegnek.

A pályázatok benyújtása: A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően elkészített pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani a

Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.) legkésőbb 2016. június 30-ig.

(forrás: http://veszprem.munka.hu/)