A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívása az Európai Bizottság Kreatív Európa Programjában (2014-2020), valamint a Kultúra keretprogramjában (2007-2013) résztvevők számára.

Pályázati cél: az Európai Bizottság Kreatív Európa programjának (2014–2020) „Európai együttműködési projektek”, „Európai platformok” területei, valamint a Kultúra keretprogramjának 1.1. területe keretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 70.000.000 Ft címzett keret.

Igényelhető legmagasabb támogatási összeg:

a) 1. kategória – Kisebb európai együttműködési projekt esetén:
o főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 20%-a, de maximum 30.000 eurónak megfelelő, 312,940 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
o társszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 10%-a, de maximum 15.000 eurónak megfelelő, 312,940 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,

b) 2. kategória – Nagyobb európai együttműködési projekt esetén:
o főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 20%-a, de maximum 60.000 eurónak megfelelő, 312,940 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
o társszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 10%-a, de maximum 30.000 eurónak megfelelő,  312,940 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,

c) Európai platform közreműködője esetén:
o főszervező részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 10%-a, de maximum 20.000 eurónak megfelelő, 312,940 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét,
o társszervező részére az adott évben vállalt önrész, amit a platform főszervezőjével – az Európai Bizottsággal kötött támogatási szerződéssel összhangban – kötött együttműködési megállapodással igazol, de maximum 10.000 eurónak megfelelő, 312,940 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg.

d) Kultúra keretprogram 1.1. terület – többéves együttműködési projekt társszervezője esetén:
o az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 10%-a, de maximum 25.000 eurónak megfelelő, 312,940 Ft/euró* árfolyamon számított forint összeg, azonban nem haladhatja meg a vállalt önrész mértékét.

* MNB középárfolyam 2016. május 6-án

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre:

I. az Európai Bizottság Kreatív Európa (2014–2020) program Kultúra alprogramjának:
o Európai együttműködési projektek,
o Európai platformok
területeinek keretében fő-, illetve társszervezőként támogatásban részesült magyar és határon túli magyar kulturális szervezetek, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottság által hatályosított támogatási szerződéssel.

II. az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007–2013):
o 1.1. terület: Többéves együttműködési projektek
című fejezete keretében társszervezőként támogatásban részesült magyar és határon túli magyar kulturális szervezetek, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottság által hatályosított támogatási szerződéssel.

A pályázók a pályázati programjuk időtartama alatt évente igényelhetnek támogatást, amennyiben ezt a feléjük támasztott önrész igény indokolja.
Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o szakmai közreműködők megbízási díja,
o szerzői jogdíj,
o utazási költség,
o szállásköltség,
o szállítási költség,
o vám- és biztosítási költség,
o terembérleti díj
o helyszínbérleti díj
o audiovizuális eszközök bérleti díja,
o színpad építési és bontási költsége,
o díszlet,
o jelmez,
o kellék,
o installációs költség,
o szakmai anyagköltség,
o nyomdai előkészítés,
o nyomdaköltség,
o reklám- és propagandaköltség.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 10-én, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)