A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének elősegítése.

A Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség bemutatásának elősegítése. Lehetőséget adni, hogy a tartalmas, értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez. Támogatni azon alkotókat és előadóművészeket, akik a legjelentősebb eséllyel bírnak színes zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésében, a magyar modell terjesztésében.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

1. Pályázati cél: Hazai és külhoni, rendszeresen működő táncházak és folkklubok komplex, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népművészeti világát bemutató programjainak támogatása, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 10 alkalommal, heti-havi rendszerességgel, kizárólag élőzenés szolgáltatással kerülnek megrendezésre.

A Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium olyan pályázati programokat részesít előnyben, amelyek táncházak, koncertek és előadások együttesének átgondolt koncepcióján alapuló sorozatát tartalmazzák. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyeknek megvalósításában nagy gyakorlattal rendelkező táncos szakemberek vesznek részt, továbbá olyan zenészek működnek közre, akik rendelkeznek a Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere címmel, vagy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékén szereztek diplomát.

Támogatott pályázatok esetén a tervezett programokat akkor is meg kell tartani 10 alkalommal, élőzenés szolgáltatással, ha a Kollégium csökkentett támogatást nyújt.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft. Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 2.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100 %

Pályázók köre: Hazai és határon túli, népművészeti tevékenységgel is foglalkozó intézmények, egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, szakmai szervezetek, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye) és népművészeti tevékenységgel is foglalkozó intézmények. Magánszemély nem pályázhat!

A pályázatot a program megrendezője nyújthatja be, egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be egy programsorral.

Az erre az altémára benyújtott programmal jelen pályázati felhívás 3. pályázati céljára (786131 altéma) nem nyújtható be pályázat.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. szeptember 1.–2017. június 30.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 2%-a nevezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, de minimum 5000 Ft-ot köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o előadók tiszteletdíja,
o hangtechnikai szolgáltatás díja,
o reklám- és propagandaköltségek,
o szállásköltség.

2. Pályázati cél: Olyan Kárpát-medencei fesztiválok népzenei és világzenei programjainak támogatása, amely fesztiválok műsorában hangsúlyosan jelenik meg a népzene és a Halmos Béla Program célja szerint értelmezett, a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzene, valamint a népzenét más zenei/művészeti műfajokkal társító produkciók („crossover”).

A Kollégium kizárólag a Magyar Fesztivál Szövetség Művészeti (http://www.fesztivalszovetseg.hu/muveszeti-tagozat) és a Köztivál tagozatának (http://www.fesztivalszovetseg.hu/koztival-tagozat) fesztiváljait rendezők pályázatát fogadja el.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft. Maximálisan igényelhető összeg: 1.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100 %
Pályázók köre: A Magyar Fesztivál Szövetség Művészeti és Köztivál tagozata fesztiváljainak megrendezői.

Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely akár több fesztiválra is vonatkozhat.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. május 1.–2017. április 30.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 2%-a nevezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, de minimum 5000 Ft-ot köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
o előadók fellépésének tiszteletdíja.

3. Pályázati cél: Hazai vagy külhoni településen megvalósuló magas színvonalú, kiemelt népzenei és világzenei nagy koncert (egy alkalom), vagy egy min. 6 alkalomból álló koncertsorozat támogatása.

Kiemelt nagy koncert esetében a helyszín színház, vagy koncertterem lehet, amelynél az elvárt közönség létszáma legalább 300 fő, koncertsorozat esetében összesen legalább 600 fő.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft. Maximálisan igényelhető összeg: 1.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100 %

Pályázók köre: Hazai vagy határon túli előadók képviseletével megbízott jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó. Magánszemély nem pályázhat.

Egy pályázó erre az altémára csak egy pályázatot nyújthat be.

Az erre az altémára benyújtott programmal jelen pályázati felhívás 1. pályázati céljára (786108-as altéma) nem nyújtható be pályázat.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 2%-a nevezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, de minimum 5000 Ft-ot köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o előadói tiszteletdíjak,
o szállítási költség,
o szállásköltség,
o terembérleti díj,
o audiovizuális eszközök bérleti díja,
o reklám- és propagandaköltségek.

4. Pályázati cél:Néptáncegyüttesek számára minimum 25 perces, új, szakmai fórumokon történő élőzenés bemutatóihoz (pl. országos néptánc-minősítő fesztiválok, néptánc-koreográfusi versenyek) készülő magas színvonalú koreográfiazenék létrehozásának, azok stúdió minőségű hangfelvételeinek és a bemutatókon történő előadásának támogatása.

A benyújtásra kerülő pályázatnak mindhárom fenti elemet tartalmaznia kell.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 20.000.000 Ft. Maximálisan igényelhető összeg: 600.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100 %

Pályázók köre: Hazai és határon túli, néptáncegyütteseket fenntartó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok. Magánszemély nem pályázhat!

Egy produkcióval kapcsolatban erre az altémára csak egy pályázat nyújtható be.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. május 1.–2017. április 30.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 2%-a nevezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, de minimum 5000 Ft-ot köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
o zenei szerkesztői tiszteletdíj,
o zeneszerzői tiszteletdíj
o előadói tiszteletdíj,
o stúdió-hangfelvétel költségei,
o szerzői jogdíj.

5. Pályázati cél: A népzenei képzési programok támogatása

Jelen altéma célja a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség bemutatása).
5. a) Ismeretterjesztő népzenei előadások megrendezése.
Pályázni min. 100 fős közönség előtt zajló előadásokkal lehet.
5. b) Népzenei szakmai mesterkurzusok támogatása.
Előnyt élveznek a belépődíjas/részvételi díjas projektek.
Az esemény megvalósulását részletesen dokumentálni kell (fotók, videó, médiamegjelenések), amely támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló részét képezi majd.
5. c) Népzenei képzést segítő nyomdakész kéziratok audio, vizuális, audiovizuális, szakmai anyagok létrehozásának támogatása.
5. d) A középfokú népzenei képzésben érdekelt alapítványok népzenei szakmai programjainak támogatása.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft (összesen a négy altémában). Maximálisan igényelhető összeg: 1.500.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100 %

Pályázók köre: 5. a) és 5. c) pont esetében, hazai és határon túli, (az 5/b.pont esetében hazai és külhoni), népművészeti tevékenységgel is foglalkozó intézmények, egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, szakmai szervezetek, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye) és népművészeti tevékenységgel is foglalkozó intézmények, az 5. d) pont esetében a pályázati célban meghatározott alapítvány pályázhat.

Magánszemély nem pályázhat.

Egy pályázó erre az altémára csak egy pályázat nyújthat be, de minden alpontot tartalmazhat a pályázata, ha megfelel a kritériumoknak.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. szeptember 1.–2017. május 31.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 2%-a nevezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát –, de minimum 5000 Ft-ot köteles befizetni. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
5. a) Ismeretterjesztő népzenei előadások támogatása esetében:
o előadói tiszteletdíj,
o szállítási költség.
5. b) Népzenei szakmai mesterkurzusok támogatása esetében:
o előadói tiszteletdíj,
o szállítási költség.
5. c) Népzenei képzést segítő nyomdakész kéziratok audio, vizuális, audiovizuális, szakmai anyagok létrehozásának támogatása esetében:
o szerzői tiszteletdíj,
o lektori tiszteletdíj,
o szerkesztői tiszteletdíj.
5. d) A középfokú népzenei képzésben érdekelt alapítványok népzenei szakmai programjainak támogatása esetében:
o szakértői díj (akkreditációt előkészítő),
o szakmai közreműködők tiszteletdíja,
o utazási költség,
o szállásköltség,
o szakmai tárgyi eszközök (a benyújtott szakmai programhoz szorosan kapcsolódva). A szakmai eszközre kért támogatás nem lehet több, mint az igényelt támogatási összeg 70%-a.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 15-én, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)