A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő, 2 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás elnyerésére.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló többször módosított 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §-a által biztosított jog alapján  nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő, a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint 2 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás elnyerésére.

A támogatás célja a legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzés.

Pályázat benyújtására az jogosult,
– akit a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal területileg illetékes járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántart, vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül és
– aki önmaga foglalkoztatását a következő formákban oldja meg:
a) egyéni vállalkozás keretében, vagy
b) új induló gazdasági társaság keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
c) már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként.
Ebben az esetben feltétel, hogy a társaság
– 2015. január 1. napja előtt került megalapításra, 2015. évben nem vesztességgel működött, vagy
d) mezőgazdasági őstermelőként.
Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

A támogatás formája: 2 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás.

Maximális támogatási intenzitás: a teljes beruházási összeg 80%-áig terjedhet.

A támogatás forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének a Hajdú-Bihar megyére decentralizált, – e célra elkülönített 80 millió forint összegű szabad pénzügyi kerete.

A pályázat 2016. május 9-től 2016. május 13-ig nyújtható be.

(forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar/hirdetmenyek)