Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a 2015/2016. tanévben az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő, Út a szakmához alprogramban való részvételre.

A 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése. Az Út a szakmához alprogram a hátrányos helyzetű – köztük roma/cigány – tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a legrosszabb, alapvető fontosságú, hogy a szakiskolai tanulók a köznevelés rendszerében maradjanak, sikeresen befejezzék tanulmányaikat.

A pályázat célja Az Út a szakmához alprogram célja, a részt vevő szakiskolai tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.

Tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:

– halmozottan hátrányos helyzetű, (ide tartozik a nevelésbe vett és az utógondozói ellátásban részesülő tanuló is) vagy
– családba fogadott, vagy
– védelembe vett, vagy
– ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
– utógondozásban részesül, vagy
– hátrányos helyzetű,
• VAGY továbbfutó ösztöndíjasok esetén, akinek az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak, és a 2015/2016-os tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:
– a szakiskolai szakképző évfolyamain (9-11. évfolyam) tanul
– a szakiskola valamely szakképző évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanul.

Mentori pályázatot nyújthat be:

– szakiskolában, szakközépiskolában oktató, tanári vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy vagy szakoktató
– a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkező személy
– gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkező személy
– pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan szakiskolában vagy szakközépiskolában oktató hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a 2015. év őszi vagy 2016-es tavaszi félévben kezdi meg.

A szülő saját gyermekének mentorálasát nem végezheti!

Az Út a szakmához esélyteremtő alprogram keretében a jelen pályázati forduló során elnyerhető támogatás a 2015. szeptember 1-től a 2016. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 127 321 000 Ft.

A támogatás utófinanszírozású, 100%-os támogatási intenzitású, azonban a teljes támogatási összeg 100%-ának folyósítása a kedvezményezett kérelmére egy összegben, támogatási előleg formájában is történhet. A támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás. A támogatás mértéke – a mentor 7.000 Ft/tanuló/hó ösztöndíjban – a tanuló mentori támogatásban és előző év végi tanulmányi átlaga alapján ösztöndíjban részesül:

-tanulmányi átlag: 2.00-3,3, tanulmányi ösztöndíj:  7000 Ft/hó, mentori díj: 7000 Ft
-tanulmányi átlag: 3,31-4,20, tanulmányi ösztöndíj: 10 000 Ft/hó, mentori díj: 7000 Ft
-tanulmányi átlag: 4.21-5,00, tanulmányi ösztöndíj: 13 000 Ft/hó, mentori díj: 7000 Ft

A mentor utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjra abban az esetben jogosult, ha az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendelet szerinti mentori vállalásokat maradéktalanul teljesítette és:

– az általa mentorált tanuló felsőbb évfolyamba lép és az előző tanév végi tanulmányi átlagát a megvalósítás tanévében 5 tizednél többel nem rontotta, vagy
– az általa mentorált tanuló az előző tanév végi tanulmányi átlagát a megvalósítás tanévében 5 tizednél többel nem rontotta és sikeres szakmai vizsgát tett.

Amennyiben a mentorált tanuló javító, vagy sikertelen osztályozó vizsgát tesz, a mentor az utolsó kéthavi ösztöndíjra nem jogosult. Amennyiben a mentor az utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjra nem válik jogosulttá, azt haladéktalanul köteles a köznevelési intézmény – állami fenntartású intézmény esetében a fenntartó – részére visszafizetni. A köznevelési intézmény – állami fenntartású intézmény esetében a tankerület– a záró beszámoló elkészítésével egyidejűleg köteles a kéthavi mentori ösztöndíjat visszautalni a Támogatáskezelő részére.

A pályázat benyújtásának határideje az Út a szakmához alprogramra az elektronikus felületen: 2016. január 20. 23:59 óra.

A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma) 2016. január 21. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)