A munkaadók az „Út a munkaerőpiacra GINOP-5.1.1-15/2015-00001 projekt forrásából a foglalkoztatandó álláskereső lakcíme vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához benyújtott kérelem alapján bérköltség- vagy bértámogatásban részesülhetnek, amennyiben a projektben részt vevő álláskereső foglalkoztatását vállalják.

A GINOP-5.1.1-15/2015-00001 projekt keretében a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők után igényelhető támogatás, teljes, vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatásukhoz kapcsolódóan.

A program célcsoportjai:

-A nem kiemelt célcsoportba tartozó 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők/szolgáltatást igénylők/közvetítést igénylők (1. célcsoport)

Munkaerő-piaci szempontból előnyben részesítendők a fentiek közül a kiemelt célcsoportba tartozók, azaz a
– 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők (2. célcsoport),
– az alacsony iskolázottságú álláskeresők (3. célcsoport),
– a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők (azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban részesültek; illetve gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek) (4. célcsoport),
– a tartósan (legalább 6 hónapja folyamatosan) nyilvántartott álláskeresők (5. célcsoport),
– az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők (6. célcsoport),
– a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők (a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskeresők) (7. célcsoport).

A támogatások igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (Munkahelyvédelmi Akcióterv kapcsán által biztosított adókedvezmény stb.), de természetesen a nyújtható támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni.

A programban igényelhető támogatási formák:

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás
A munkaerő-piaci programban a célcsoport foglalkoztatásának – priorizáltan vállalkozásnál történő – támogatásához az alábbi bértámogatás állapítható meg.

„legfeljebb 8+4 70%”
A program valamennyi célcsoportjába vont nyilvántartott álláskeresők esetében nyújtható.
A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, a támogatási időtartam felével megegyező támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és a ténylegesen kifizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70 %-a.
A foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás szigorú jogi szabályozásából következően ügyelni szükséges arra, hogy a támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. fejezet 1. cikk f) pontjában, illetve a III. fejezet 6. szakasz 32. és 33. cikkben foglaltakkal összhangban nyújtható, másként (de minimis támogatásként) nem.

Bérköltség támogatás
A projektben három konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás.
A bérköltség támogatások csak de minimis támogatásként nyújthatók, tehát a támogatott vállalkozásokra nézve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja kizárja, ezért a programban nem nyújtható de minimis támogatás elsődleges mezőgazdasági termeléshez).

„legfeljebb 90 nap”
A programba vont 25-30 év közötti álláskeresők, alacsony iskolai végzettségűek, a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők, a tartósan álláskeresők és az 50 év feletti álláskeresők esetében nyújtható.
Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás, legfeljebb 90 napra, a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű támogatásával.

„legfeljebb 8+4 70%”
A program valamennyi célcsoportjába vont nyilvántartott álláskeresők esetében nyújtható.
A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, a támogatási időtartam felével megegyező támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és a ténylegesen kifizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70 %-a.

„legfeljebb 8+4 100%”
Az alacsony iskolai végzettségűek, az 50 év felettiek és a közfoglalkoztatásból kilépettek esetében nyújtható.
A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, a támogatási időtartam felével megegyező támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és a ténylegesen kifizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100 %-a.

Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése
A programrésztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama alatt megtéríthető a munkába járással kapcsolatosan felmerülő helyközi utazási költség 100 %-a.

(forrás: http://www.hkik.hu/)