Zala Megyei Kormányhivatal pályázatit hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére.

A támogatás célja:

Legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A támogatás mértéke és formája:

Legfeljebb 3 millió forint adható:

-2 millió Ft támogatási összegig 100%-ban vissza nem térítendő formában
-2 millió Ft-ot meghaladó támogatás esetén, a 2 millió Ft feletti támogatás-rész 50%-a kamatmentes visszatérítendő támogatásként kerül megítélésre.

Pályázaton részt vehet, aki:

-a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően a járási hivatal által legalább 1 hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban/ellátásban részesül, és
-önmaga foglalkoztatását kizárólag

•egyéni vállalkozás keretében, (a személyi jövedelemadóról szóló az 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján) vagy
•Szja tv. 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként, vagy
•új, induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként
•már működő társas vállalkozáshoz (amely társaság 2015. január 1. napja előtt létrehozott társas vállalkozás) való csatlakozással tevékenységében személyesen közreműködő tagként
oldja meg.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31. vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.

(forrás: zala.munka.hu)