Az Emberi Erőforrások Minisztere általános pályázatot hirdet Titkos Menedékházat működtető szolgáltató befogadására és állami támogatására.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázati eljárás lefolytatásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt bízza meg.

A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén működő Titkos Menedékház három évre történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához évente pénzügyi források biztosítása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 16.000.000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege Titkos Menedékház működtetésére 16.000.000, azaz tizenhatmillió Ft/év. A központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást nyújt a szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, intézmények, ellátást nyújtó székhelyek, telephelyek fenntartóinak.

Pályázatot nyújthat be Tkr.1. § (2) a) pontja és (3) bekezdése alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s)pontja szerinti személy vagy szervezet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kivételével. A helyi önkormányzatok társulása által fenntartott szolgáltató esetén az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot illetik, illetve terhelik. A székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be
pályázatot, köti meg a finanszírozási szerződést, a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat számol el.
Jelen pályázatot érintően a finanszírozási időszak a 2016. január 01-től 2018. december 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a befogadott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit.

A pályázatok beadási határideje 2016. március 30. (23:59 perc).

(forrás: www.kormany.hu)