Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a 2015/2016. tanév őszi és tavaszi félévre Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való részvételre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  nyílt pályázatot hirdet a 2015/2016. tanév őszi és tavaszi félévre a felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való részvételre.

Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása.

Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester vagy osztatlan képzési szintű, nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar állampolgárságú hallgató, amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, (pl.: mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel) Éés  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül, vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint utógondozásban részesül.

A kiírás két komponense pályázható:

  • „A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 125 000 Ft/félév vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2015/2016. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2015. szeptember 1. és 2016. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése félévente utalással történik.
     
  • B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltségtámogatás igényelhető a 2015/2016. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2015. szeptember 1. és 2016. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95 %-a, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.

Az elszámolható költségek köre a „B” komponens esetén kizárólag az önköltség.

Az elnyerhető támogatás a 2015/2016. tanév I. vagy az I. és II. félévére, a 2015. szeptember 1- től 2016. június 30-ig tartó időszakra vonatkozik.  Amennyiben a pályázó a 2015/2016 tanév I. (őszi) félévére nyújt be támogatási igényt, a támogatási időszak: 2015. szeptember 1-től 2016. január 31-ig. Amennyiben a pályázó a 2015/2016 tanév I. és II félévére nyújt be támogatási igényt:  a 2015/2016. tanév I. (őszi) és II. (tavaszi) félévére: 2015. szeptember 1-től 2016. június 30-ig.

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 210.000.000 Ft. A támogatás vissza nem térítendő támogatás

A pályázatok folyamatosan benyújthatók. Első beadási határidő: 2015. augusztus 31. Végső beadási határidő: 2015. október 31., 23:59:00 óra.

(forrás: emet.gov.hu)