Indul a Lépj a piacra! program, mely új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése és támogatása saját vállalkozásuk indítására.
Jelentkezés: http://ofa.hu/hu/lepj-a-piacra

A program két egymásra épülő komponensből áll:

I. „A” komponens – Vállalkozói alapismeretek e-learning képzés és üzleti terv elkészítése
II. „B” komponens – Vállalkozóvá válás támogatása tőkejuttatással. 

I. A program „A” komponensére azon természetes személyek jelentkezhetnek és nyújthatnak be kérelmet, akik:

betöltött 25. életév – be nem töltött 30. életév közötti,
nem felsőfokú végzettségű,
magyar állampolgárok,
tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal nem rendelkeznek és
állandó magyarországi lakcímmel rendelkeznek.
vagy

betöltött 30. életév – be nem töltött 35. életév közötti
felsőfokú végzettségű (főiskolai vagy egyetemi diploma megléte),
magyar állampolgárok,
tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal nem rendelkeznek és
állandó magyarországi lakcímmel rendelkeznek.
A programba kerülés további feltételei:

A leendő vállalkozás tervezett székhelye csak a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő állandó vagy ideiglenes lakcím szerinti megyében lehet.
A magyarországi KKV-k számának egyenlőtlen területi megoszlásának ellensúlyozására régiós kvóták kerülnek bevezetésre. Ennek értelmében, a programra jelentkező és a feltételeknek megfelelő támogatottak végső sorrendje kialakításakor figyelembe vételre kerül a leendő vállalkozás tervezett székhelye. Tervezett kvóták:Közép-Magyarországi Régió (KMR): 200 fő, Konvergencia régiók: 300 fő.
Nincs más, már meglévő vállalkozásban többségi résztulajdona.
Csak új, induló vállalkozás alapítása támogatható.
A vállalkozói tevékenység végzéséhez kapcsolódó végzettséggel rendelkezik.

II. A program következő szakaszába a „B” komponensére azon természetes személyek jelentkezhetnek és nyújthatnak be kérelmet, akik:

1. A program „A” komponense keretében tanúsítványt szereztek a Vállalkozói alapismeretek e-learning képzés sikeres elvégzéséről és elkészült, majd elbírált és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkeznek.
2. Az alábbi tevékenységek a programban nem támogathatók:
Lízing tevékenység,
Belső képzés,
Egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység („egyszámlás” vállalkozás), pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó stb.,
Kocsma, italbolt, dohánybolt, játéktermek, nyerőgépek üzemeltetése,
Ügynöki tevékenység,
Piaci és mozgó árusítás,
Mezőgazdasági termékek elsődleges termelése (állattenyésztés, növénytermesztés).
– See more at: http://ofa.hu/hu/lepj-a-piacra#sthash.opU9YENp.dpuf