A Kertészeti gépbeszerzés pályázat 2017. március 6-án kerül felfüggesztésre. A felhívás célja a jó minőségű kertészeti termékek iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint a kertészeti ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje.  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft.  A támogatás maximális mértéke 40-70% lehet.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18,08 milliárd Ft. 
A felhívásra támogatási kérelmet adhatnak be:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

– a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

– a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A felhívás keretén belül önállóan támogatható tevékenység:

Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:

– kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – munkagépek beszerzése,
– kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
– kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,
– maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése
– talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek)