A főbb módosítások:
Ingatlanvásárlásra vonatkozó feltételek kiegészítése a telek és felépítmény szétválásának eseteivel,
ingatlanon elfogadható terhek körének bővítése,
ingó biztosítékok bevonásával kapcsolatos szabályok pontosítása,
szerződéskötési és folyósítási feltételek pontosítása,
szerződésmódosítási esetek részletes kibontása,
új biztosíték típus a hitelintézet által vállalt garancia kerül bevezetésre,
a kölcsön-és biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalásának eltérő kezelése az alábbiak szerint
amennyiben a végső kedvezményezett egyben zálogkötelezett is és a kölcsön összege nem éri el a 150m Ft-ot, a kölcsönszerződést közjegyző előtt kizárólag egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatba szükséges foglalni, a biztosítéki szerződések magánokirati formában kerülnek megkötésre,
amennyiben a biztosítékok között nincs zálogjog, vagy kizárólag a Végső Kedvezményezettől eltérő személy(ek) a zálogkötelezett(ek) illetve a kölcsön összege eléri vagy meghaladja a 150m Ft-ot, úgy a Kölcsönszerződést kétoldalú közjegyzői okiratba foglaltan kell megkötni a Végső Kedvezményezettel.

Kapcsolódó pályázatok:
GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram
GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel
GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel
GINOP-3.2.4- 8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel
GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében