GINOP-5.3.3-15 – A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása

A Felhívás célja:

A Felhívás célja, hogy ösztönözze a jogszerű foglalkoztatást a munkavállalók és munkáltatók
ismereteinek bővítésével, ingyenes tanácsadási szolgáltatásokkal, segítse a munkáltatók,
munkáltatói érdekképviseletek és a munkavállalói érdekképviseletek, illetve az üzemi tanács
közötti kollektív munkaügyi viták rendezését hatékony alternatív vitarendezési mechanizmusokkal.

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 500 000 000 Ft. A
támogatási kérelem az ESZA keretéből kerül finanszírozásra. A támogatott támogatási kérelmek száma
legfeljebb: 6 db (kevésbé fejlett régiónként 1-1 támogatási kérelem).

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívás keretében a felhívás megjelenésekor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban
képviselt alábbi munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek nyújthatnak be egyéni
vagy konzorciumi támogatási kérelmet, vagy olyan munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti
szervezetek, amelyek jogelőd szervezetei a felhívás megjelenésekor igazolt tagsággal rendelkeztek
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban.
A jogosultságot a Támogató az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Nemzeti Gazdasági és
Társadalmi Tanács titkársági feladatait ellátó szervezeti egysége által kiállított igazolás alapján
ellenőrzi.
Egy érdekképviseleti szervezet egy régió tekintetében csak egy egyéni vagy konzorciumi
támogatási kérelmet nyújthat be. Amennyiben a támogatást igénylő önállóan vagy konzorciumi
tagként ugyanazon régióra jelen Felhívásra egyszerre több kérelmet nyújt be, az elsőként
benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan
elutasításra kerül.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a
támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. Ezen
időszak alatt az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 1-től 2015.
október 31-ig
lehetséges

A felhívás célcsoportjai:

Országos lefedettséggel és a Felhívás megjelenésekor a – 2011. évi XCIII. törvénnyel létrehozott –
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban tagsággal rendelkező munkáltatói és munkavállalói
érdekképviseleti szervezetek a 4.1. pont szerinti felsorolás szerint.
Előnyt élveznek azok a támogatási kérelmek, amelyek a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti
szervezetek együttműködésén alapulnak.

Támogatható tevékenységek bemutatása:

a) Projekt előkészítési tevékenységek
b) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
c) Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek
d) Szakmai kommunikációs tevékenységek
e) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek

(forrás:http://palyazat.gov.hu/)