Elindult a „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

 25 millió Ft – 250 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás
Támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások
Önállóan támogatható tevékenységek:
– Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
– Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
– Infrastrukturális és ingatlan beruházás
– Információs technológia-fejlesztés
– Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.