Elindult a „Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című (EFOP-4.1.7-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

Magyarország Kormányának felhívása a kulturális intézmények és fenntartóik1 részére az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését támogató szükséges infrastrukturális feltételek megvalósítása céljából.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 230 millió Ft.
Önállóan támogatható tevékenységek:
– Szoftverbeszerzés és IKT eszközök beszerzése
– Nagy- és kisértékű tárgyi eszközök, bútorok készíttetése és beszerzése
– Könyvtári rendszer fejlesztése
– Fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulását támogató könyvtári infrastruktúra fejlesztése

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Alapfeladatai keretében múzeumi és/vagy könyvtári és /vagy levéltári és /vagy közművelődési feladatokat, is ellátó intézmények.
 közművelődési intézmény vagy fenntartója,
 közművelődési feladatokat szakfeladaton ellátó és közösségi színteret működtető önkormányzat,
 közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt vagy közösségi színteret működtető szervezet,
 közművelődési megállapodással rendelkező és legalább a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 évre vonatkozó bérleti szerződés keretében, a fejlesztés megvalósítására alkalmas ingatlannal rendelkező civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság,
 népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói,
 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 64.§ (2) a) pont szerinti, nyilvános könyvtár (községi, városi és megyei könyvtár) vagy fenntartója, felsőoktatási könyvtár vagy fenntartója
 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik,
 az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c.) pontja szerint nyilvántartásba vett levéltárak vagy fenntartója.