Elindult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP-4-10.1.1.2.-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése az aktív mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek fenntartható fejlődésének megvalósítása érdekében.
A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2016. november 2. és 2016. december 2. között van lehetőség.

Támogatás: normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás
Támogatást igénylők köre: Aktív mezőgazdasági termelők
Tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.
A földhasználati kategóriák mindegyikében az előírások az alábbi két kategóriába tartozhatnak:
A) Agrár-környezetgazdálkodási alapcsomagok (kötelező)
B) Választható előírások (V)
Önállóan támogatható tevékenységek:
Horizontális – szántó
Horizontális – ültetvény
Támogatás összege:
Horizontális szántó:  270 (euró/ha/év)
Horizontális ültetvény- egyéb gyümölcsösök: 723 (euró/ha/év)
Horizontális ültetvény- szőlő 696 (euró/ha/év)