A Földművelésügyi Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre nyílt pályázatot hirdet.

A pályázat célja a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése.  A tanyák lakóépületének felújítása, elősegítve azok állagmegóvását, valamint lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

A támogatás forrása a XII. FM fejezet 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 125 millió Ft-os keretösszege.

A támogatás igénybevétele

1) a tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével;
2) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.
A pályázat során tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az a magánszemély jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) lakóhelye szerint 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él,
b) lévő olyan tanyán él, amely a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van.

Pályázatot csak a kiírás szerinti jogosult nyújthat be. Egy pályázó a Tanyafejlesztési Program jelen felhívására, valamint a Tanyafejlesztési Program TP-2-2016 pályázati kódú felhívása keretében összesen csak egy pályázatot nyújthat beEgy tanyára a Tanyafejlesztési Program jelen felhívása, valamint a Program TP-2-2016 pályázati kódú felhívása keretében összesen csak egy pályázat nyújtható beAz egyszeri benyújtás a pályázati felhívás egészére vonatkozik, vagyis amennyiben a benyújtott pályázat formai és jogosultsági okok miatt nem kerül befogadásra, abban az esetben a felület esetleges ismételt megnyitásakor nem jogosult újból pályázatot benyújtani.

A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.

A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 millió forint. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni. A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés, értékpapír. A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni. A fentiek alól kivételt képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével – támogatási intenzitásnak megfelelően – csökken a megítélhető támogatás.

A pályázatok elektronikus felületen történő kitöltésére és véglegesítésére 2016. július 8. 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2016. augusztus 8. 23 óra 59 percig van lehetőség. Forráskimerülés esetén, amennyiben a jelen felhívásban meghatározott keretösszeg 200 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye, annak megállapítását követően az FM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát. Ebben az esetben célterületenként külön közleményt tesz közzé a Herman Ottó Intézet honlapján.

(forrás: hoi.hu)