A pályázat célja a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése.

A tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése és fejlesztése, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, a tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök és rendszerek telepítése, valamint külterületi közvilágítás kialakítása.

A támogatás forrása A támogatás forrása a XII. FM 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 200 millió Ft-os keretösszege.

A támogatás igénybevétele:
1) tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetésére, fejlesztésére;
2) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére:

2/a) tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére, gépjárműbeszerzés kivételével,
2/b) tanyasi gazdálkodók oktatására, képzésére,
2/c) tanyasi közösségi ház kialakítására,
2/d) tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztésére,
2/e) igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztésére,
2/f) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztésére, együttműködéseik kialakítására,
2/g) esélyegyenlőségi programok szervezésére tanyasi lakosok számára,
2/h) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére tanyai lakosok számára;

3) tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzésére;
4) tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;
5) szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.

A pályázat során tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
1) a „tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, önkormányzat által alapított a tanyás térség településein székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás térség településein székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek;

2) a „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése” cél esetében:
2/a) a „tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése, gépjárműbeszerzés kivételével” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;
2/b) a „tanyasi gazdálkodók oktatása, képzése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;
2/c) a „tanyasi közösségi ház kialakítása” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;
2/d) a „tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;
2/e) az „igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;
2/f) a „tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése, együttműködéseik kialakítása” cél esetében a tanyás térségben működő tanyagondnoki szolgálatokat összefogó civil szervezetek;
2/g) az „esélyegyenlőségi programok szervezése tanyai lakosok számára” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;
2/h) a „mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, és tanyás térségben található önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségben működő civil szervezetek;

3) a „tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, a tanyás térségek megyei önkormányzatai, valamint tanyás térségben működő civil szervezetek;
4) a „tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, a tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, egyházak, a tanyás térségben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, a tanyás térségben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek;
5) a „szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban” cél esetében a tanyás térségben található települési önkormányzatok. 

A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.

Támogatási keretösszegek:
1) tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése: 15 millió Ft
2) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére: 95 millió Ft
3) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése: 15 millió Ft
4) tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése: 35 millió Ft
5) szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban: 40 millió Ft

A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a fenti célterületekre meghatározott keretösszegek nem kerülnek felhasználásra (a benyújtott pályázatok száma, az igényelt támogatási összeg, vagy a szakmai értékelés alapján), a szabad kereteket a célterületek között átcsoportosítsa.

A pályázatok elektronikus felületen történő kitöltésre és véglegesítésére 2016. július 8. 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2016. augusztus 8. 23 óra 59 10 percig van lehetőség.

Forráskimerülés esetén – amennyiben a jelen felhívásban meghatározott keretösszeg 200 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye –, annak megállapítását követően az FM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát. Ebben az esetben az 5 támogatási célra vonatkozóan külön-külön közleményt tesz közzé a Herman Ottó Intézet a honlapján.

(forrás: hoi.hu)