A Felelős Hatóság a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2014-2016. évi munkaprogramjának keretében 2015. november 20-án megjelentette második pályázati kiírásait.

Ezek a következő weboldalon érhetőek el:
http://belugyialapok.hu/alapok/menekultugyi-migracios-es-integracios-alap/menekultugyi-migracios-es-integracios-alap-2-koros-palyaz

Felhívják a figyelmet, hogy a támogatási kérelmek benyújtása továbbra is kizárólag a pályázati kiírásban előírtak szerint az EPTK felületen elérhető elektronikus pályázati kitöltő programon keresztül lehetséges. Az elektronikus pályázatkezelő rendszer elérhető a következő linken: https://eptk.fair.gov.hu

A 2014-2016. évi munkaprogram keretén belül ebben a körben az alábbi 23 intézkedés került meghirdetésre:

MMIA-1.1.1: A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő támogató szolgáltatások biztosítása
MMIA-1.1.3: A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátást nyújtó intézmények felkészítése a különleges bánásmódot igénylő, nemzetközi védelmet kérő külföldiek fogadására, azok elhelyezése ezen egészségügyi vagy szociális intézményekben
MMIA-1.1.6: A menekültügyi és bírósági eljárásokban, valamint a menekültek ellátásában közreműködő szakemberek szisztematikus, célzott, folyamatos képzése
MMIA-1.1.8: A nemzetközi védelemhez való hozzáférés garanciáinak bővítése, a visszaküldés tilalma (non-refoulement) tiszteletben tartásának minden körülmények közötti vizsgálata és betartása, illetve a hatósági eljárások transzparenciáját biztosító mechanizmusok beépítése
MMIA-1.1.9: A minőségbiztosítás révén a munkafolyamatokba beépülő visszacsatolás segítségével az eljárások színvonalának emelése
MMIA-1.2.2: Az ország-információs szolgáltatás bővítése és fejlesztése
MMIA-2.1.1: Indulást megelőző segítségnyújtás a 2003/86/EK tanácsi irányelv értelmében vett családegyesítési kérelmekkel kapcsolatban, különös tekintettel a nemzetközi védelemben részesülők családtagjaira
MMIA-2.2.7: A migránsok vállalkozási tevékenységének támogatását célzó programok kidolgozása és működtetése
MMIA-2.2.9: A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátást nyújtó intézmények felkészítése a rászoruló harmadik országbeli állampolgárok fogadására különös tekintettel az időskorú, fogyatékos vagy más oknál fogva sérülékeny nemzetközi védelemben részesített személyekre
MMIA-2.2.10: A harmadik országbeli állampolgárok társadalmi és politikai aktivitásának növelése, annak segítése, hogy aktívabban éljenek a számukra az Alaptörvényben biztosított jogokkal
MMIA-2.2.11: A harmadik országbeli állampolgárok befogadó környezetének kialakítását és fenntartását elősegítő intézkedések
MMIA-2.2.12: A kultúrák közti párbeszéd ösztönzését szolgáló programok kidolgozása és működtetése
MMIA-2.3.3: A munkájuk során a harmadik országbeli állampolgárokkal esetenként vagy rendszeresen kapcsolatba kerülő szakemberek szisztematikus képzése és készségfejlesztése
MMIA-2.3.4: A nemzetközi védelmet élvező kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak védelmének fokozása és társadalmi integrációjának, önálló életkezdésének segítése az érintett intézményrendszer kapacitás-fejlesztésével
MMIA-3.1.1: A migrációs változások őrizeti követelményeit megfelelően követni képes új objektum kialakítása, az idegenrendészeti őrizet végrehajtáshoz kapcsolódó optimális technikai háttér megteremtése
MMIA-3.1.3: Az idegenrendészeti eljárás alá vont, kiutasított, őrizetbe vett és kitoloncolt személyek szállítását biztosító gépjárműpark modernizálása
MMIA-3.1.4: Az idegenrendészeti eljárásban, az idegenrendészeti őrizet végrehajtásában, valamint a kitoloncolások monitorozásában érintett szakemberek, illetve a közösségi szálláson dolgozók képzése
MMIA-3.2.2: Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott segítség, szükség esetén nemzeti charterjáratok indítása
MMIA-3.3.1: A migrációs adatbázisok, statisztikai rendszerek fejlesztése
MMIA-3.3.2: A nyugat-balkáni államok visszafogadási és őrizeti kapacitásainak tanulmányozása, valamint a Magyarországra irányuló migrációs útvonalakon elhelyezkedő országok migráció kezelésében jelentkező jogi és gyakorlati problémák feltérképezése a visszafogadási egyezmények hatékonyabb alkalmazása érdekében
MMIA-3.3.3: Az idegenrendészeti eljárást segítő egészségügyi, pszichológiai szakmai eljárásrend kidolgozása a bizonytalansági tényezők kiküszöbölésére
MMIA-3.3.4: A szárazföldi úton történő, EU tagállamok területén keresztüli tranzitálás igénybevételének fokozása az önkéntesen hazatérők humánus visszatérésének biztosítása érdekében
MMIA-3.3.5: Közös és egységes tagállami fellépés a migrációt kibocsátó államok irányába az állampolgáraik hazajuttatását lehetővé tevő adminisztratív feltételek biztosítása érdekében

A támogatási kérelmek összeállításának segítése érdekében a Belügyminisztérium a támogatási kérelmek kidolgozásának időszaka alatt 2015. november 30-án pályázói tájékoztató megbeszélést tart, az alábbi linken lehetséges: http://goo.gl/forms/Cd9K3lg4Mc.

(forrás: palyazat.gov.hu, http://belugyialapok.hu/)