Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-6.6.2-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja, a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.  A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói vagy az ingatlanok tulajdonosai:

• Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311; 312);
• Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);
• Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; GFO 373);
• Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11[1]);
• Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
• Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
• Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57, GFO 599).

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A Felhívás keretében a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás fejlesztáse támogatható, különös tekintettel az alábbiakra:

– étkeztetés,
– közösségi ellátások,
– házi segítségnyújtás
– támogató szolgáltatás,
– utcai szociális munka,
– nappali ellátás,
– család-és gyermekjóléti szolgálat/központ.

Önállóan támogatható tevékenységek:
A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:
a) férőhely bővítése,
b) átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is),
c) új szolgáltatás létrehozása,
d) étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése,
e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése,
f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása.
B) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható:
a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, 
b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,
c) járműbeszerzés.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak az előző pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
a) a megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása (pl.: játszósarok),
b) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
c) megújuló energiaforrások alkalmazása.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
A felhívás keretében önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységek részben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, a megadaott az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján,
b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns a megadott az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján,
c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, a megadott az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján,
d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 4 770 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 15-től 2016. április 8-ig lehetséges.

(forrás: www.palyazat.gov.hu)