Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program a mai napon, 2015. december 18-án hivatalosan megnyílik.

Az Interreg SI-HU Együttműködési Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) az Európai Területi Együttműködés keretében támogatja.
A jelen nyílt Pályázati Felhívás olyan projektek társfinanszírozását végzi az ERFA keretből, amelyek hatékonyan járulnak hozzá a Program átfogó célkitűzéseinek megvalósulásához, amelyek az alábbiak:

A Régió olyan területté válik, amely vonzó élőhelyet, munkahelyet, befektetési lehetőséget biztosít úgy, hogy a helyi természeti és kulturális értékekre épít a turizmusban, ezen keresztül katalizálva a teljes térség fejlődését, másrészről pedig megcélozza a közös határtérségi problémák megoldását határon átnyúló együttműködés szintjén.

Az Európai Bizottság által 2015. szeptember 18-án elfogadott Együttműködési Program az alábbi támogatási területeket tartalmazza:

1. Prioritási tengely: Vonzó régió
6(c) beruházási prioritás: A természeti és kulturális örökségek megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése.

2. Prioritási tengely: Együttműködő régió
11(b) beruházási prioritás: A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által.

Az egyes támogatási területekkel kapcsolatos részletes információkat (elvárt eredmények, támogatható tevékenységek indikatív listája, eredmény és output indikátorok, főbb célcsoportok, lehetséges kedvezményezettek stb.) az Együttműködési Program tartalmazza.

Programterület

Az Interreg SI-HU Együttműködési Program programterülete az alábbi NUTS 3 szintű területi egységeket foglalja magában:

• a Szlovén Köztársaságban: Pomurje és Podravje régió;
• Magyarországon: Zala és Vas megye

A projektek társfinanszírozásának céljára az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból 13.295.015 euró áll rendelkezésre.

A támogatási forrás a prioritási tengelyek között az alábbiak szerint oszlik meg:

  • Vonzó régió: 10.000.000,00
  • Együttműködő régió: 3.295.015,00
  • Összesen: 13.295.015,00

A Program keretében csak az elszámolható költségek társfinanszírozására van lehetőség. Az ERFA társfinanszírozás az összköltség max. 85%-át teheti ki; és az összköltség minimum 15%-át más forrásból kell biztosítani.

A Program keretében támogatható projekteknek az 1. Prioritás tengely keretében minimum 50.000 euró, a 2. Prioritási tengely keretében minimum 20.000 euró ERFA forrást kell igényelniük. A maximális ERFA támogatási összeg az 1. Prioritási tengely esetében 2.000.000 euró, a 2. Prioritási tengely esetében pedig 350.000 euró lehet.

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2015. december 18-án hivatalosan megnyílt. A program 2014-2020-as időszakban a folyamatos pályáztatás módszerét
alkalmazza. A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton, az eMS rendszeren keresztül van lehetőség.

A pályázati lehetőségekről és feltételekről a program weboldalán van lehetőség tájékozódni: www.si-hu.eu.

(forrás: palyazat.gov.hu)