A Budapest Főváros Kormányhivatala pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A támogatás célja azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája legfeljebb 2 millió Ft összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában, utólagos finanszírozással.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás egyéb formáira
– legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (111 000 Ft/hó) terjedő támogatás, valamint
– a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása (legfeljebb 50.000 Ft értékben)
vonatkozó kérelme(ke)t az álláskeresőnek a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél (2015. április 1-je előtt munkaügyi kirendeltség) kell benyújtani. A támogatási formák együttesen és külön-külön is nyújthatóak.

Amennyiben több támogatás típust együttesen igénylik, a támogatásokra a pályázatot és a kérelmet egyidejűleg kell benyújtani a BFKH Foglalkoztatási Főosztály Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályához.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) forrása: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált, a BFKH által e célra elkülönített 50 000 000 Ft kerete.

A pályázaton részt vehet az a Budapesten regisztrált álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és megfelel a felhívásban közzétett feltételeknek.

A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot 2016. március 1-jétől – 2016. október 31-ig postai úton lehet benyújtani a borítékon „SK” jelzéssel ellátva a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályához (1364 Budapest Pf. 244.)

A forrás kimerülése esetén a tőkejuttatás támogatására kiírt pályázati felhívás felfüggeszthető, vagy a BFKH számára rendelkezésre álló forrás függvényében a keret növelhető.
Részletek: http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=budapest_palyazatok_vvt2016

(forrás: http://fovaros.munka.hu/)