A pályázati kiírás célja munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása a hátrányos helyzetben lévő álláskeresők munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése céljából.

A pályázati kiírás célja munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása a hátrányos helyzetben lévő álláskeresők munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése céljából, a 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal nyilvántartásában szereplő álláskeresők (illetve aki hozzájárul az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges adatainak e célból történő nyilvántartásba vételéhez) számára

A. munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs- és pszichológiai tanácsadás
B munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása

külső szolgáltatók bevonása által.

Pályázatot nyújthat be olyan egyéni vállalkozó vagy jogi személy, aki (amely) vállalja, hogy térítésmentesen

A.munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs-, valamint pszichológiai tanácsadást nyújt azoknak a személyeknek, akiknek a Kormányhivatal e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta.

B.munkaerő-piaci és foglalkozási információt nyújt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területén az elmaradott térségekben és a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára.

Pályázni lehet:

A. esetében: a pályázható munkaerő-piaci szolgáltatásokat, azok megvalósítási formáit, a tervezett létszámokat, a szolgáltatások nyújtásának helyét az Egységcsomag Pályázható szolgáltatások része tartalmazza. A Kormányhivatal a tervezett létszámtól + 20%-al történő eltérítést valósíthat meg. 
Pályázni lehet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében egy vagy több Járási Hivatalnál nyújtandó valamennyi szolgáltatásra, illetve több Járási Hivatalnál nyújtandó egy- vagy többfajta szolgáltatásra.

B. esetében: a munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtásának helyét és létszámadatait az Egységcsomag Pályázható szolgáltatások része tartalmazza.
Pályázni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal illetékességi területén a Járási Hivatalok valamennyi Foglalkoztatási Osztályát érintően komplexen lehet. Napi 8, heti 40 órában, összesen 39 fő munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtó létszámban, a megadott időszakra vonatkozóan összesen minimum 18 720 fő ügyfél részére történő információ nyújtására.
Pályázatot benyújtani kizárólag teljes szolgáltatási tartalomra lehet, részteljesítésre vonatkozó pályázatok alapján támogatás nem nyújtható, ezen pályázatok bírálat nélkül kerülnek elutasításra.

A támogatás időtartama:
A. esetében: a támogatottal kötött hatósági szerződésben meghatározott időponttól 2016. november 15. napjáig, a szerződés szerinti ütemezésben. 

B. esetében: a támogatottal kötött hatósági szerződésben meghatározott időponttól számított 12 hónapig.

A.munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs-, valamint pszichológiai tanácsadás nyújtása esetében a támogatás visszatartott 20%-ának lehívására 2016. november 30. napjáig van lehetőség. Az elszámolás nem határidőre történő benyújtása jogvesztést von maga után.

B. munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtás esetében a visszatartott 20 százalék kifizetésére 6 hónapot meghaladóan, részeredmény teljesítésekor is van lehetőség.

A támogatás mértéke:

A.esetében: a támogatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Foglalkoztatási Osztályainak illetékességi területére vonatkozóan 1 990 fő álláskeresőre terjed ki maximum 18 500 000,-Ft összegben. A támogatás mértéke az igényelt költségek 100%-a, amely a 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben meghatározott költségnorma alsó összeghatára szerint egyéni tanácsadás esetén  8 370,- Ft/fő/óra, csoportos tanácsadás esetén 6 439,- Ft/óra.

B.esetében: a támogatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Foglalkoztatási Osztályainak illetékességi területén történő megvalósításra terjed ki. A rendelkezésre álló támogatás maximális összege 142 339 860,- Ft, az érintett álláskeresők létszáma minimum 18 720 fő. A támogatás a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos igényelt költségek 100%-os mértékű támogatását jelenti, mely információnyújtó személyenként      304 145,- Ft/fő/hó fajlagos költséget jelent.
A munkaerő-piaci és foglalkozási információt nyújtó személyeknek legalább 161.000,- Ft/fő/hó bruttó díjazást kell biztosítani.
Az Egységcsomagban szereplő létszámhoz (39 fő) tartozóan 1 fő projektvezető és 2 fő egyéb projekt személyzet (munkatárs) költsége számolható el.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. május 13. napján (péntek) 09:00 óra.

További információk: itt

(forrás: Foglalkoztatási Főosztály, kormanyhivatal.hu)