Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (nyílt pályázatot hirdet családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.

A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

A pályázat segítséget kíván nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alkotó munka minél finomabb összehangolásában. A családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni; a munkavállalóknak, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik; s közvetetten az egész társadalomnak – hiszen a gyarapodó családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.

Mindezek szellemében a pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához.

A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft. A pályázaton legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető, de a Támogató fenntartja magának azt a jogot, hogy bizonyos esetekben a nyertes szervezet számára nem biztosít támogatást, csak a Családbarát Munkahely cím használatát teszi lehetővé. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a az elnyert támogatási összeg mértékéig. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 5 000 Ft.
A támogatási időszak a Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2016. június 1. és 2017. június 1. közé eső időszak.
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
1. Kisvállalatok (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, közhasznú társaság) 1-49 fő foglalkoztatottal
2. Középvállalatok (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, közhasznú társaság) 50-249 fő foglalkoztatottal
3. Nagyvállalatok (gazdasági társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit részvénytársaság, közhasznú társaság) 250 fő feletti foglalkoztatottal
4. Költségvetési szervek (központi költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, települési önkormányzat, kerületi önkormányzat, helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai, kistérségi társulás, megyei önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata, országos kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmény, Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény).
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2016. június 3. 23.59 óra.
(forrás: http://www.ncsszi.hu/)