Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatot hirdet kapacitásbővítésre Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására.

A Kormányrendelet 4. § (4) bekezdés alapján az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul maradt vagy részben ellátatlanul maradt területekre, illetve kapacitásbővítésre külön is kiírható pályázat.

Jelen pályázat keretében kapacitásbővítésre azon Fenntartók nyújthatnak be pályázatot, amelyek a hazai rendszerbe a 2014. január 01 – 2016. december 31. közötti finanszírozási időszakra befogadott, de finanszírozási szerződéssel nem rendelkező Gyerekházak helyébe lépve nyújtanak szolgáltatást olyan szolgáltatáshiányos városi szegregált területeken, vagy azok közelében, ahol a lakossági mutatók alapján magas a 0-3 éves korú gyerekeket nevelő családok aránya, illetve a gyerekek között magas a hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: NRSZH) bízza meg. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A pályázat célja: Magyarország közigazgatási területén működő Biztos Kezdet Gyerekházak befogadása a hazai rendszerbe, továbbá a befogadott Biztos Kezdet Gyerekházak működéséhez pénzügyi forrás biztosítása. 2. A rendelkezésre álló keretösszeg: 9 367 673 Ft Pályázható összeg Biztos Kezdet Gyerekházanként: 6 245 115 Ft/év. Nem egész éves működés esetén a támogatási összeg arányosan csökken, a tárgyévi működési támogatás összege a működési hónapok száma alapján kerül megállapításra.

Pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be azok a Fenntartók (helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása, egyházi jogi személy, egyéni vállalkozó, magyarországi székhelyű jogi személy és egyéni cég), akik • már rendelkeznek tapasztalatokkal a Biztos Kezdet szolgáltatás működtetésében, • Szolgáltatói Nyilvántartásba való jogerős bejegyzéssel rendelkeznek vagy igazolják, hogy a szolgáltatás bejegyzése iránti kérelmet benyújtották és nyilatkoznak arról, hogy teljesítik a bejegyzés alapjául szolgáló feltételeket, és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

A pályáztatást követően befogadást nyert Fenntartók esetében a finanszírozási időszak 2016. július 1-jétől 2016. december 31. napjáig terjed. 5. A pályázatok benyújtásának módja és helye A pályázatot a Biztos Kezdet Gyerekház Fenntartójának a e-mail címre kell benyújtania 2016. július 29. napján 16:00 óráig.

(kormany.hu)