Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 17. § alapján az art besorolású mozik szakmai tevékenységének támogatására.

A pályázat keretösszege 38.000.000 Ft. Mozitermenként legfeljebb  2.000.000 forint támogatás igényelhető. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Pályázhatnak az Mktv.  25.  § (2) bekezdés szerint a Nemzeti Filmiroda által kiadott határozattal jogerősen nyilvántartásba vett es art minősítéssel rendelkező art mozik illetve art termek üzemeltetői, amelyek megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek.

Az elszámolható jogcímek körét a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.)  EMMI rendelet szabályozza, amely szerint az igényelhető jogcímek az alábbiak:

1. hagyományos és digitális filmkópia kölcsöndíja és szállítási költsége,
2. utazási költség, szállásköltség, napidíj és járuléka
3. a meghívott művész, előadó tiszteletdíja és járuléka
4. rendezvényszervező, szakmai és technikai közreműködő megbízási díja és járuléka
5. reklám-, PR- és marketing költség
6. kiadványok szerkesztési, grafika és nyomdaköltsége
7. honlapfejlesztés,
8. szerzői jogdíj, valamint
9. egyéb, a filmterjesztéssel kapcsolatos működési költség  (legfeljebb a  támogatási összeg  8%-aig számolható el)

A megvalósítás időszaka: 2015. április 1. – 2016. március 31.

A pályázatok benyújtásának határideje 2015. okt6ber 16.

(forrás: kormany.hu)