Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 17. § alapján az art besorolású filmalkotások forgalmazásának támogatására

Pályázhatnak az Mktv.  25.  § (2) bekezdés szerint a Nemzeti Filmiroda által kiadott határozattal jogerősen art minősítéssel rendelkező, 2015. január 1- -2015 szeptember 30. között bemutatott filmalkotások forgalmazói..

Az elszámolható jogcímek körét a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 67/2013. (X.17.)  EMMI rendelet szabályozza, amely szerint az igényelhető jogcímek az alábbiak:

1. hagyományos és digitális kópiagyártás és sokszorosítás költsége,
2. feliratozás, szinkronizálás és fordítás költsége
3. hagyományos és digitális filmkópiák szállítási költsége
4. díszbemutató, sajtóvetítés terembérleti díja
5. alkotók szállás és utazási költsége
6. reklám-, PR- és marketing költség
7. kiadvány szerkesztési, grafika és nyomdaköltsége, valamint
8. egyéb a forgalmazással kapcsolatos működési költség (legfeljebb a támogatási összeg  8%-aig számolható el)

A pályázat keretösszege 31.800.000  Ft. Filmenként legfeljebb 2.000 000 Ft igényelhető, de a támogatás összegének az elszámolható költségen belüli aránya nem haladhatja meg a támogatott filmalkotásokra vonatkozóan az  Mktv. 13. §-ában a filmgyártásra megállapított támogatási arányokat.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás felhasználási időszaka: 2015. január 1. 2016. március 31.

A pályázatok benyújtási határideje 2015. október 16.

(forrás: kormany.hu)