A pályázat célja a Cseh Tamás Program keretén belül könnyű-, jazz- és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő, élőzenei felléptetésének elősegítése (vendégszereplés, koncert, koncertsorozat, turné).

Pályázók köre: Könnyű-, jazz- és világzenei műfajba besorolható együttesek, előadóművészek és koncertszervezők (jogi személyek, valamint nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója); zenekar képviseletében eljáró magánszemélyek vagy jogi személyek, egyéni vállalkozók.

Feltételek:

o A kollégium kizárólag a művészi értékkel bíró élőzenei koncertek megvalósítását támogatja.
o Az élőzenei kitétel egyaránt érvényes az együttes/szólista/énekes produkciójára és a kíséretre is. A kollégium ugyanakkor – méltányolható szakmai indokokra tekintettel – elfogadhat elektronikus zenei támogatást. A felvett alapra történő élő éneket a kollégium nem tekinti élőzenei produkciónak.
o A kollégium a Magyarországgal szomszédos államok magyarlakta területein megvalósuló koncerteket és fellépéseket nem ennek a pályázatnak a keretében kívánja támogatni.
Külföldi turné alatt a Kollégium azon koncertsorozatot érti, amelynek első és utolsó fellépése között a zenekar/előadó külföldön tartózkodik, és ezen időszak során több fellépést is teljesíthet.

Egy pályázó (zenekar, előadó) több pályázatot is benyújthat.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft. A keretösszeg fedezetét az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja. . A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Igényelhető támogatás: fellépésenként minimum 100.000 Ft, maximum 600.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

o előadói tiszteletdíj,
o közreműködők tiszteletdíja,
o szerzői jogdíj(ak),
o utazási költség,
o szállásköltség,
o szállítási költség,
o terembérleti díj,
o helyszínbérleti díj,
o audiovizuális eszközök bérleti díja,
o színpad bérleti díja,
o színpadtechnika bérleti díja,
o színpad építési és bontási költsége,
o hangtechnikai szolgáltatás,
o fénytechnikai szolgáltatás,
o részvételi, regisztrációs díj,
o reklám-, marketing- és propagandaköltség (a reklámanyagban kötelező a Cseh Tamás Program marketingelemeinek feltüntetése).

A kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat. A magánszemélyként pályázók személyi jellegű költségekre (jellemzően tiszteletdíjak) nem igényelhetnek, és nem kaphatnak támogatást. Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. január 1.–2016. augusztus 31.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. január 26-án, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)