A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tudományos könyvkiadás támogatására kiírt pályázatot hirdet.

A kiírás esetében a Reformáció Emlékbizottság – célkitűzései teljesülése érdekében – támogatja a tudományok művelését és a tudományos kutatások végzését, illetve ehhez kapcsolódóan a tudományos könyvkiadást.

Pályázatot nyújthatnak be jogi személyek, melyek tevékenységi körében szerepel a könyvkiadás, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező természetes személyek, akik PhD- vagy kandidátus fokozattal rendelkeznek. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek az MTA köztestületének tagjai. Tudomány-népszerűsítő, reformátori életpályát, tudóséletpályákat stb. bemutató művek esetében – kivételesen – tudományos fokozattal nem rendelkezők is nyújthatnak be pályázatot.

Támogatható tevékenység a reformáció közelgő 500. évfordulójával kapcsolatos tudományos könyvkiadás. A támogatott könyvkiadást 2015 évben, illetve 2016 I. félévében kell lebonyolítani.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 600 000 forint. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A pályázat forrása 5 000 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 5.

(forrás: http://www.emet.gov.hu/)