A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Árvízvédelmi fejlesztések” című (KEHOP-1.4.0/2015 kódszámú) kiemelt felhívás.

A felhívás keretében támogatást a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Éves Fejlesztési Keretben nevesített vízügyi igazgatási szervek, és azok konzorciumai, valamint Budapest Főváros Önkormányzata igényelhetnek.

A felhívás átfogó célja a klímaváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárási események káros hatásainak csökkentése. Az árvízi kockázat mérséklése érdekében a meglévő árvízvédelmi szakaszok egyenszilárdságának megteremtése, legalább a jogszabályi előírások mértékéig, a védművek előírás szerinti kiépítése, a műtárgyak fejlesztése, a medrek vízlevezető képességének javítása az ökológiai szempontokat figyelembe véve. Az árvízi kockázatoknak kitett települések esetében a fejlesztéseknek az ideiglenes védvonalak állandósított védelmi rendszerekkel, körtöltésekkel, árvízvédelmi falakkal történő felváltására kell irányulnia.

A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése program keretében jelen felhívás kiemelten kívánja kezelni a Tiszavölgy árvízvédelmi biztonságának növelését. A programban rögzített alapelvekkel összhangban, a Tiszavölgyben támogatják az árvízvédelmi művek előírás szerinti kiépítését, a nagyvízi medrek vízszállító képességének javítását, a lefolyást elősegítő intézkedéseket az ökológiai szempontok figyelembe vételével, az alacsony fekvésű, mezőgazdasági termelés szempontjából kedvezőtlen adottságú területeken vízkár-elhárítási célú árvízszint-csökkentő tározók létesítését az ártér reaktiválását célzó szabályozott vízkivezetéssel, a belső vízkormányzást és a víz továbbvezetését szolgáló létesítmények létrehozását.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 169,2 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 19 db.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 5-től 2017. november 5-ig lehetséges.

(forrás: http://palyazat.gov.hu/)