A Földművelésügyi Minisztérium (FM) az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kérésére a források hatékonyabb kihasználása érdekében engedélyezte a Magyar Méhészeti Nemzeti Programban szereplő támogatási keretösszegek közötti átcsoportosítást.

Ennek köszönhetően a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása és a méhcsaládok számának szinten tartása (méhanya támogatás) alintézkedésre, illetve több más, kisebb alintézkedésre igénybe vehető támogatási keretösszegek is megemelkedtek.

A keretátcsoportosítással egyúttal az is lehetővé vált, hogy a 2014/2015. végrehajtási évben a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása alintézkedésre benyújtott kifizetési kérelmekben foglalt jogos támogatási igények 90%-os elfogadási arány helyett, 96,5%-ban, míg a méhanya támogatás alintézkedésre a kérelmekben foglalt jogos támogatási igények visszaosztás nélkül kifizethetőek legyenek.

A támogatások kifizetése 2015. szeptember 29-én megkezdődhetett, ugyanis a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal rövid határidővel, a keretátcsoportosítás jóváhagyását követő egy héten belül elvégezte a támogatások kifizetéséhez szükséges feladatokat.

A 2014/2015. végrehajtási évben benyújtott kérelmekben foglalt jogos támogatási igények alapján a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása intézkedésre 6 836 méhész-gazdálkodó részére összesen 846,8 millió forint, míg a méhanya támogatásra 1 996 méhész-gazdálkodó részére összesen 105,2 millió forint támogatás folyósítására kerül sor a napokban.

(forrás. mvh.gov.hu)