A Felelős Hatóság a Belső Biztonsági Alap 2014-2016. évi munkaprogramjának keretében a rendőri együttműködés és a külső határok és vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló pénzügyi eszközén belül 2015. szeptember 30-án megjelentette első pályázati kiírásait.

2015. szeptember 30-án megjelentek a Belső Biztonsági Alap 2014-2016. évi Munkaprogramjának első pályázati kiírásai a rendőri együttműködés és a külső határok és vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló pénzügyi eszközén belül.

A pályázati kitöltő program 2015. október 8-tól elérhető a www.palyazat.gov.hu weboldalon keresztül.

A támogatási kérelmek benyújtásának legkésőbbi határideje korlátozott és nyílt projekt-kiválasztás esetén 2015. október 29-e 12.00 óra, közvetlen kijelölésű projektek esetén 2015. december 15-e 12.00 óra.

2014-2016. évi munkaprogram keretén belül ebben a körben az alábbi 31 intézkedés került meghirdetésre:

Külső határok és vízumügy pénzügyi támogatása:

BBA-1.1.1:       Vízumkiadást támogató ingatlanrészek bővítése, felújítása, kialakítása harmadik országokban, schengeni ajánlásoknak megfelelő biztonságtechnikai feltételek megteremtése
BBA-1.1.2:       VIS nemzeti rendszerének és kapcsolódó alrendszerének működtetése és alkalmazása
BBA-1.1.4:       Konzuli tisztviselők ideiglenes kihelyezése
BBA-1.2.1:       Képzések-vízum
BBA-1.3.2:       Vízum- és okmánytanácsadók kihelyezése
BBA-2.1.1:       EUROSUR hazai elemeinek továbbfejlesztése- Nemzeti Koordinációs Központ
BBA-2.2.1:       Határellenőrzést támogató kommunikációs rendszerek képességeinek fenntartása, szükség szerinti továbbfejlesztése
BBA-2.2.2:       Bűnügyi felderítő terület erősítése
BBA-2.2.3:       Kockázatelemzés, értékelés fejlesztése
BBA-2.3.2:       Kutatás-fejlesztés
BBA-2.4.2:       Humánerőforrás felkészültségi szintjének növelése- Képzés
BBA-2.4.3:       Légi fuvarozók képzése
BBA-2.5.1:       Harmadik országokkal folytatott műveleti együttműködés ösztönzését szolgáló intézkedések, beleértve a közös műveleteket is
BBA-2.6.1:       Határátkelőhelyek kialakítása, bővítése, továbbfejlesztése
BBA-2.6.2.1:    SISII nemzeti rendszerének és kapcsolódó alrendszerének működtetése és alkalmazása
BBA-2.6.2.2:    SISII nemzeti rendszerének és kapcsolódó alrendszerének működtetése és alkalmazása
BBA-2.6.3:       Határforgalom-ellenőrzés technikai feltételeinek fenntartása, fejlesztése
BBA-2.6.4:       Határőrizeti felderítő rendszer továbbfejlesztése
BBA-2.6.5:       Reagáló képesség és mobilitás fokozása
BBA-2.6.6:       Mélységi ellenőrzési tevékenység technikai és informatikai rendszerének kialakítása
BBA-3.2.1:       Működési támogatások
BBA-3.2.2:       Működési támogatások

Részletes pályázati kiírások: http://belugyialapok.hu/alapok/palyaztatas/17

Rendőri együttműködés

BBA-5.1.2:       Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek felderítési, műveleti és reagálási, mobilitást növelő kapacitások fejlesztése
BBA-5.1.4:       Párhuzamos gazdasági-pénzügyi nyomozások támogatása a súlyos és szervezett bűncselekményekhez kapcsolódóan, a vagyonvisszaszerzés hatékonyságának javítása, valamint a rendészeti  és nemzetközi jelleggel érintett hivatali korrupció elleni fellépés fokozása
BBA-5.1.5:       A terrorizmus elleni küzdelem érdekében a zsúfolt helyek és könnyű célpontok védelmét szolgáló módszerek kidolgozása, protokoll bevezetése; továbbá felderítési, művelettámogatási és információvédelmi eszközrendszer bővítése
BBA-5.2.2:       A nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén fennálló – különösen a szakpolitikai ciklus nemzeti szinten releváns EMPACT prioritásterületeihez kapcsolódó – hiányosságok felmérése, az adatáramlás javítása
BBA-5.3.3:       Az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszeren (LETS) kívüli további képzések megvalósítása, tapasztalatcserék és tanulmányutak
BBA-5.4.1:       Az emberkereskedelem áldozatainak irányítási mechanizmusát segítő, illetve az emberkereskedelem trendjeit monitorozó web alapú rendszer létrehozása
BBA-6.1.2:       A polgárok és a kritikus infrastruktúrák CBRN(E) védelmi képességének javítása a terrorizmus elleni küzdelem érdekében
BBA-6.1.3:       Az iparbiztonsággal kapcsolatosan jelentkező feladatok hatékonyabb ellátása céljából CBRN-specialisták kapacitásainak bővítése a kritikus infrastruktúrákat érintő rendkívüli események kezelése érdekében
BBA-6.3.1:       Regionális CBRN(E) kiképző központ létrehozása

Részletes pályázati kiírások: http://belugyialapok.hu/alapok/rendori-egyuttmukodes-es-valsagkezeles/bba-palyazati-kiirasok-20150930

(forrás: palyazat.gov.hu)