Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a „Mobil-Társ” elnevezésű támogatási programja keretében pályázatot hirdet  Önfoglalkoztatóvá válás támogatása tőkejuttatással – csoportos létszámcsökkentésben érintett személyek részére.

(Pályázati azonosító: MT_ÖNFOGL_2015).

A program alapvető célja a csoportos létszámcsökkentésben érintett személyek önfoglalkoztatóvá válásának támogatása, gazdasági és munkaerő-piaci aktivitásuk növelése érdekében.

A program keretében azon természetes személy nyújthat be pályázatot, aki 2014. augusztus 12-ét követően a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71.§-a szerinti csoportos létszámcsökkentésben érintett, és akit a döntésről a létszámcsökkentést végrehajtó munkáltató a pályázat benyújtását megelőzően írásban tájékoztatott.

Támogatható tevékenységek:

– saját vállalkozás indítása, vállalkozói tevékenység indítása, amennyiben a pályázó más vállalkozásban, gazdasági társaságban befolyást biztosító közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonrésszel nem rendelkezik, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, és

– a pályázó önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, új induló vagy már működő gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként vagy 

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként, munkaviszonyon kívüli tevékenységgel
biztosítja.

A program keretében 2 millió Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatást igényelhet, a program célcsoportjába tartozó személy, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

A támogatási keretösszege 80.000.000 Ft

A pályázatok a pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan nyújthatóak be, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig, illetve visszavonásig.

(forrás: ofa.hu)