A Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium nyílt pályázatot hirdet a Cseh Tamás Program könnyűzenei klubtámogató alprogram keretén belül könnyűzenei, jazz- és világzenei élőzenei produkciók befogadására alkalmas, az év nagyobb részében folyamatosan nyitva tartó, Magyarországgal szomszédos államok magyarlakta területein működő könnyűzenei klubok (klubok, művelődési intézmények stb.) számára, magyar együttesek és előadók fellépésének támogatására.

A támogatás célja, hogy a Magyarországgal szomszédos államok magyarlakta területein olyan könnyűzenei koncerthelyszínek működjenek tartósan, ahol magyar könnyűzenei formációk élőzenei koncertekkel rendszeresen felléphetnek.

Pályázók köre: határon túli székhelyű és/vagy határon túli működési területű, könnyűzenei fellépéseknek helyszínt biztosító, Magyarországgal szomszédos államok magyarlakta területein működő intézmények (klubok, művelődési házak, szórakozóhelyek), mint jogi személyek, valamint nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója, egyéni vállalkozók.

Külföldi jogi személy vagy természetes személy pályázónak pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie, amennyiben nem rendelkezik magyarországi számlaszámmal,
Lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, egyéni vállalkozó nem.
Egy pályázó (helyszín) csak egy pályázatot nyújthat be.

Feltételek:

o A program megvalósítási időszaka során a pályázó legalább 10 különböző előadó önálló koncertjét köteles megrendezni. A pályázó programjában résztvevő meghívott előadók kizárólag olyan magyar előadók lehetnek, akik nem a pályázó klub országából érkeznek.
o A kollégium kizárólag művészi értékkel bíró élőzenei koncertek (az együttes, a szólista, énekes és kíséret tekintetében egyaránt) megvalósítását támogatja.
o Az élőzenei kitétel egyaránt érvényes az együttes/szólista/énekes produkciójára és a kíséretre is. A kollégium ugyanakkor – méltányolható szakmai indokokra tekintettel – elfogadhat elektronikus zenei támogatást. A felvett alapra történő élő éneket a kollégium nem tekinti élőzenei produkciónak.
o A kollégium kizárólag belépődíjas koncertek megvalósítását támogatja.
o A kollégium kizárólag határon túli magyarlakta területeken megvalósuló programokat támogat.
o Jelen pályázati felhívás lehetőséget biztosít határon túli magyar zenekarok/előadók saját országukon kívüli, de magyarlakta területeken történő felléptetésére is.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30.000.000 Ft. A keretösszeg fedezetét az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja. Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft pályázatonként. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázó nevezési díj címen 5000 Ft-ot+27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. február 1.–2016. augusztus 31.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

o előadói tiszteletdíj,
o közreműködők (pl. hangtechnikus, technikai személyzet) tiszteletdíja,
o utazási költség (előadók),
o szállásköltség (előadók),
o szállítási költség,
o hangtechnikai szolgáltatás (helyszíni),
o fénytechnikai szolgáltatás (helyszíni),
o vetítéstechnikai szolgáltatás (helyszíni),
o reklám- és propagandaköltség, ami az igényelt támogatási összeg maximum 15%-áig kérhető.

Reklám- és propagandaköltségre támogatást igényelni kizárólag a Cseh Tamás Program keretén belül támogatott koncertek esetében lehet. A kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Támogatott pályázat megvalósítása során az alábbi céloknak kell megvalósulniuk:

o legalább 10 különböző, magyar könnyűzenei együttes és előadó felléptetése a megvalósítási időszak során,
o művészi értékkel bíró élőzenei koncertek (az együttes, a szólista, énekes és kíséret tekintetében egyaránt),
o kizárólag belépődíjas koncertek.

Támogatott pályázat esetén a támogatott köteles a Cseh Tamás Programban való részvételt, és a Program marketingelemeit a pályázat megvalósítási időtartama alatt minden, a támogatásból megvalósuló fellépésen és megjelenésen feltüntetni, a támogatás tényét webes felületén megjelentetni, legalább a program megvalósításának végéig.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. február 1-jén, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)