A Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium nyílt pályázatot hirdet a Cseh Tamás Program médiatámogatási alprogram keretében kifejezetten könnyűzenei tematikájú nyomtatott és internetes médiumok, illetve ilyen témájú mellékleteket megjelentető kiadók számára könnyűzenei tartalom készítésére és megjelentetésére.

A pályázat célja a könnyűzenével hosszabb ideje, rendszeresen foglalkozó nyomtatott és online médiumok – közte színvonalas blogok – támogatása annak érdekében, hogy a hazai könnyűzene megfelelő fórumokhoz juthasson.

A Kollégium olyan, legalább egy éve, folyamatosan megjelenő/frissülő önálló médiumokat vagy más médiumok mellékleteit kívánja támogatni, amelyek önálló, saját készítésű, első közlésű cikkekben, cikksorozatokban, online videó anyagokban a magyar könnyűzenével foglalkoznak, és vállalják, hogy a támogatás ideje alatt helyet biztosítanak a Cseh Tamás Program egyes alprogramjainak, eseményeinek és a résztvevőinek bemutatására is. A pályázatnak nem célja a korábban megjelenő, de az elmúlt egy évben nem működő médiumok újraindításának elősegítése.

Pályázók köre: magyarországi székhelyű, a működéshez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező nyomtatott és internetes médiumok (jogi személyek, nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója, magánszemélyek, egyéni vállalkozók). Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy médium tekintetében csak egy pályázat adható be.

A pályázat elbírálása szempontjából előnyt jelent:

o A médium vagy könnyűzenei melléklet, blog eddigi működése, szakmai elfogadottsága.
o A médium, blog vagy könnyűzenei melléklet tematikai változatossága, a zenei műfajok sokszínűségének minél hatékonyabb megjelenítése.
o A megjelenés/frissítés gyakorisága és rendszeressége.
o A bizonyítottan elért olvasók száma, az olvasóközönség földrajzi lefedettsége: a Kollégium elsősorban országos vagy regionális terjesztésű vagy tartalmú médiumokat kíván támogatni.
o A Cseh Tamás Program eddigi tevékenységéről szóló korábbi megjelenések, közlések száma.
o A szöveges, önálló szerkesztőségi tartalom minél magasabb aránya a programajánlókhoz és PR tartalomhoz képest.
o A pályázatban vállalt önálló cikkek darabszáma és terjedelme (n-ben számolva).

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20.000.000 Ft. A keretösszeg fedezetét az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Igényelhető támogatás: maximum 2.000.000 Ft .Maximális támogatási intenzitás mértéke legfeljebb 100%. A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. január 1.–2016. augusztus 31.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

o szerzői tiszteletdíj,
o illusztrátor tiszteletdíja,
o fotós, videós, képszerkesztő, videó utómunkát végző szakember tiszteletdíja,
o szerzői jogdíjak,
o lektorálás tiszteletdíja,
o szerkesztői tiszteletdíj,
o korrektor tiszteletdíja
o grafikai szerkesztés,
o utazási költség.

A kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat.

Támogatott pályázat megvalósítása során az alábbi célok megvalósulását várja el a kollégium:

o Nyomtatott médiumok esetén a támogatott tartalom minimum havi, online médiumok esetén minimum heti kétszeri megjelenését/frissítését a támogatási időszak (8 hónap) alatt.
o Megjelenésenként minimum 4, összesen legalább 5000 n terjedelmű önálló cikk, és a cikkekhez minimum egy fotó/illusztráció megjelentetését (online médiumok esetében ezzel arányos hosszúságú videó interjúk vagy riportok megjelentetését).
o A támogatott megjelenések negyedének a Cseh Tamás Programhoz kell kapcsolódnia. A kapcsolódó tartalom összeállításában a támogatottnak együtt kell működnie a Cseh Tamás
Programirodával.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. január 26-án, éjfélig lehet.

(forrás: nka.hu)