Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet Filmszakmai Bizottság tagságára.

A bizottság tagjainak feladata az „art” minősítést kérelmező filmek megtekintése, és a minősítésükre vonatkozó javaslat elkészítése.

A tagoknak filmművészeti, filmtudományi vagy mozgóképtanári végzettséggel, illetve gyakorlattal kell rendelkezniük. A nyílt pályázati eljárást követően a döntést az emberi erőforrások minisztere hozza meg.

Pályázati határidő: 2015. december 31.

A nyertes pályázók 2016. január 18-tól vesznek részt a bizottság munkájában. Az újonnan kiválasztott tagokat tiszteletdíj illeti meg, megbízatásuk három évre szól.

(forrás: kormany.hu, MTI Kultúráért Felelős Államtitkárság)