Az NKFI Hivatal a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét számos eszközzel ösztönzi. A  hivatal újabb szakmai konzultációt szervez november 17-én a azoknak, akik az EU Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatán indulni kívánnak.

Az NKFI Alap új, 60 millió forintos keretösszegű felhívása is a sikeres H2020 pályázatokat támogatja. Ez elsősorban azoknak a cégeknek szól, melyek a pályázat 1. fázisán megfelelő nemzetközi értékelést kaptak, de mégsem jutottak támogatáshoz forráshiány miatt.

Az NKFI Hivatal nyilvános konzultációt tart a Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatához kapcsolódóan 2015. november 17-én 13.00-15.00 óra között. Helyszín: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 2. emelet 230-as terem. A konzultáció a férőhelyek korlátozott száma miatt regisztrációhoz kötött.

A tájékoztatás célja, hogy a közvetlen EU-s támogatást nyújtó elősegítse, ezért a Közép-Magyarország régió cégei számára is nyitott Horizont 2020 program pályázatain a hazai kis- és középvállalkozások sikeres szereplését.

Megismerhetik a KKV fejlesztési eszköz pályázat eddigi tapasztalatait a konzultáción résztvevők, a pályázatuk elkészítéséhez kaphatnak tanácsokat, általános vagy technikai jellegű kérdéseiket feltehetik. A Hivatal szakértői a 2016-2017 folyamán támogatandó tématerületekről, valamint az NKFI Hivatal KKV-knak szóló rásegítő pályázatáról is tájékoztatást adnak..

A Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz pályázatának 1. és 2. fázisához egy innovatív, műszakilag megvalósítható, de a piaci bevezetésig még további fejlesztést igénylő termékkel, technológiával, szolgáltatással kell rendelkeznie a vállalkozásnak. Az 1. fázis célja a projekt üzleti tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, amelyhez 50 000 euró támogatás igényelhető. A 2. fázis már a projekt továbbfejlesztését segíti a piaci bevezetéshez szükséges szintre, és akár közvetlenül, az 1. fázis kihagyásával is pályázható.

Pályázni folyamatosan lehet egyénileg vagy konzorciumban, s mivel évente többször hirdetnek eredményt, sikertelenség esetén lehetőség van korrigálni, a javított pályázatot újra beadni.

Közvetlenül ehhez kapcsolódik az NKFI Hivatal rásegítő pályázata is, amely 60 milliós forrást biztosít a felkészüléshez az NKFI Alap terhére. Ez a felhívás kifejezetten azoknak a vállalkozásoknak szól, amelyek elérték a szakmai küszöböt a Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázatának 1. fázisán kapott nemzetközi értékelés során, de mégsem jutottak támogatáshoz forráshiány miatt. Ők igényelhetnek legfeljebb 4 millió forint vissza nem térítendő támogatást a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, hogy azt felhasználva indulhassanak a 2. fázis nagyobb támogatást jelentő fejlesztési forrásaiért.

A konzultációs szolgáltatás és a rásegítő pályázat egyaránt azt célozza, hogy a hazai KKV-k nemzetközi forrásbevonási képessége javuljon a piacképes termékek, szolgáltatások fejlesztése érdekében.

(forrás: http://nkfih.gov.hu/)